Blogg

Se upp för negativa trenden – medarbetarnas energi dippar

Av

2021 – not a brilliant year. Trenden har hittills varit tydlig – vår energi på jobbet har stadigt ökat år efter år, men det senaste året har inte varit ett energifyllt år. Däremot har året gett positiva effekter på ledarskapet. Här delar vi insikterna att ta fasta på framåt för att boosta medarbetarnas energi och engagemang efter ett år av utmaningar.

*studien baseras på 1,4 miljoner unika svar under perioden 2016-2021

Energidipp för medarbetarna
Trendbrottet är tydligt – energinivån på jobbet har för första gången på flera år vänt nedåt. Samma sak gäller för medarbetarengagemanget som också backade under förra året, vilket hänger ihop med att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har försämrats. Något som i sin tur beror på ökad stress och försämrade påverkansmöjligheter.

Tydligare ledarskap
På ledarskapsfronten ser det däremot ljusare ut. Framför allt när det kommer till tydligheten från chefer och ledare, en faktor som fortsätter att gå i positiv riktning. Ledarskapet är däremot inte fritt från utmaningar – trots att tydligheten har förbättrats har förtroendet för ledningen försämrats, vilket också har påverkat medarbetarengagemanget negativt.

Hur ligger ni till?
Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och att lojala kunder skapar lönsamhet, men just nu kan vi konstatera stora svängningar i energinivå och medarbetarengagemang i alla branscher. Genom att kontinuerligt mäta medarbetarupplevelsen och kundupplevelsen är det möjligt att agera på datadrivna insikter om vad ni redan gör bra, var ni är svaga och vad ni måste förbättra för att lyckas.

Vill du veta mer?
Läs mer om hur tydlighet, ledarskap, engagerade medarbetare och lönsamhet hänger ihop här!

 

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev