Blogg

Samverkan i fokus på Skandia Fastigheter för högt medarbetarengagemang

Av

”Slentrianmässigt slänger folk ur sig uttrycket att ”kulturen sitter i väggarna””. Men inget kan vara mer fel enligt Skandia Fastigheters kommunikations- och marknadschef Katarina Noré. Skandia Fastigheter är årets vinnare av Brilliant Awards – Employee Experience inom servicebranschen och vi är såklart nyfikna på att höra hur de lyckats skapa detta höga medarbetarengagemang. Katarina delar med sig.

 1. Hur känns det att vara en av organisationerna i er bransch med högst engagemang bland era medarbetare?
  För mig som kommunikations- och marknadschef är det ett privilegium att varje dag få jobba tillsammans med kollegor som är superengagerade i både sina jobb men också i bolagets verksamhet i stort. Vi trivs bra tillsammans och engagemanget känns inte minst när vi alla ses. I nuläget sker mötena mest digitalt, men också där märks det hur engagemanget går genom rutan. Och nu har det också blivit naturligt att prata med kollegor på andra orter med kameran på, vilket fört oss än närmare varandra. Tillsammans blickar vi framåt mot ljusare tider, med ett engagemang som både känns, syns och hörs!
 2. Vad är ditt bästa tips för att skapa ett högt engagemang bland medarbetare och chefer?
  Stort eget ansvar i kombination med rätt befogenheter, genomtänkt och kontinuerlig kommunikation och ledare som agerar förebilder samt utövar tillåtande ledarskap med stöttning och coaching i rätt riktning. Att vi har högt i tak och roligt på jobbet är inte heller någon nackdel.
 3. På vilket sätt märks det hos er att ni har ett högt engagemang?
  Slentrianmässigt slänger folk ur sig uttrycket att ”kulturen sitter i väggarna”. Men inget kan vara mer fel. Kulturen kommer inifrån alla oss individer. Vi som jobbar i Skandia Fastigheter lär av varandra, av det vi gör, av det andra gör och av våra egna misstag. Vi är engagerade för att vi valt att vara med på en resa där vi samverkar, utforskar nya möjligheter och utvecklar företaget och branschen. Vi tycker om våra hyresgäster, våra hus och brinner för de möjligheter vi har att utveckla befintliga men också nya mötesplatser, städer och samhällen.
 4. Vad ska ni fokusera på framåt för att behålla det höga engagemanget?
  Vi jobbar sedan ett tag med extra fokus på att få till en mer naturlig feedbackkultur. Det är enkelt att säga ”bra”, ”snyggt” eller ”det var inte bra”, men inte helt givande för mottagaren eller för företaget för den delen. Drömmen är att vi ska få upp feedbackkompetensen några nivåer till så att den blir mer konstruktiv och utvecklande.Ledarskapsutveckling är också på tapeten och för oss som är ett företag med relativt få medarbetare (150) och ett 30-tal chefer finns det stor potential i att arbeta in ett tydligt ledarskap som genomsyrar hela organisationen. Hand i hand med ledarskapet går medarbetarskapet – en grundläggande bit där alla i bolaget har ett stort ansvar. Med tanke på vårt redan höga engagemang tror jag inte att ”a match made in heaven” är för mycket att hoppas på när vi kommit dit vi vill när det gäller vårt ledarskap och medarbetarskap.Vi jobbar också för högtryck med vår produkt och vårt erbjudande på alla nivåer. I vårt Framtidsforum arbetar en sammansvetsad grupp för att hitta nya vägar att gå och nya affärsidéer att lansera. Att utveckling föder engagemang är en no-brainer och att få göra det tillsammans med andra förbättrar oss som bolag.

  Engagemang startar med kommunikation och vi tror på att arbeta än mer planerat, väloljat och kreativt med kommunikationen i företaget. Något som görs men som inte kommuniceras har aldrig hänt (och något engagemang lär inte heller födas). Så vi kommer fortsätta att uppmuntra alla att kommunicera både vitt, brett, mer, genomtänkt, spontant, nytänkande, ansvarsfullt och omtänksamt. Och att ha roligt under tiden!

 5. Hur jobbar ni för att bevara engagemanget med tanke på Corona-virusets påverkan på förändrade arbetsförhållande?
  För oss har det varit viktigt att snabbt skapa en bild av hur vår spelplan ser ut med anledning av coronavirusets framfart i samhället, och besluta utifrån den vilka aktiviteter som behöver prioriteras. Vi tillsatte krisledningen tidigt, och den är fortfarande igång och fungerar som ett nav kring både affärsmässiga åtgärder, medarbetarfrågor och kommunikation. Att hålla engagemanget uppe i denna speciella tid handlar mycket om att kommunicera, lyssna, involvera och prova. Att testa och göra mer av det som fungerar.Vi var snabbt på bollen och utvecklade digitala arbetssätt som vi tycker fungerar väl, vilket bidrar till ett fortsatt högt engagemang. Ärenden som tidigare innebar en mejlkonversation har ersatts av ett videomöte i telefonen. Det här ger i några fall till och med en närmare kontakt mellan individer och grupper än tidigare.
 6. På vilket sätt påverkas er affär av att ha ett så högt medarbetarengagemang?
  Svaret är enkelt! Med ett högt engagemang nås högt ställda mål. Bland annat levererar vi en långsiktigt stabil totalavkastning till Skandias 1,2 miljoner försäkringstagare och en kundnöjdhet som är högre än branschen i snitt. Kort sagt: bättre fastigheter, bättre mötesplatser, bättre städer och stunder av lycka på jobbet!

Stort tack Katarina för att du delade med dig av era framgångsfaktorer. Att satsa på en öppen feedbackkultur, ledarskapsutveckling och stort eget ansvar och tillit till den enskilda medarbetaren är något som även vi på Brilliant tydligt kan se i våra insights främjar medarbetarengagemanget. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er med dessa delar – hör gärna av dig till Fredrik Logård, Fredrik.Logard@brilliantfuture.se.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev