Blogg Ledarskap

Så hjälper Brilliant organisationer att lyckas med sitt förändringsarbete

Av

Förändring är en nödvändig del av att driva en organisation, men förändringsprocessen kan vara komplicerad och svår att navigera.

Fyra tips för att att lyckas med förändringsarbete och skapa en smidig förändringsprocess:

  1. Identifiera de områden som behöver förbättras

Innan man kan påbörja ett förändringsarbete behöver man identifiera de områden som behöver förbättras. Brilliant hjälper organisationer att samla in feedback från medarbetare och kunder för att få en bättre förståelse av organisationens styrkor och svagheter. Genom att använda Brilliant kan man också identifiera vilka områden som behöver förbättras för att uppnå organisationens mål.

2. Skapa en plan för förändring

När man vet vilka områden som behöver förbättras, behöver man skapa en plan för förändring. Brilliant kan hjälpa organisationer att skapa en plan för förändring som tar hänsyn till organisationens mål och förbättringsområden. Genom att använda Brilliant kan man också identifiera vilka resurser som krävs för att genomföra förändringen.

3. Engagera medarbetare i förändringsprocessen

Förändringar kräver engagemang från medarbetarna för att lyckas. Brilliant hjälper organisationer att engagera medarbetare i förändringsprocessen genom att skapa enkäter och feedbackprocesser som ger medarbetarna en röst i förändringsprocessen. Genom att engagera medarbetarna i förändringsprocessen kan man öka sannolikheten för en lyckad förändring.

4. Mät resultatet av förändringsarbete

När förändringsprocessen är genomförd behöver man mäta resultatet för att se om man har uppnått organisationens mål. Brilliant kan hjälpa organisationer att mäta resultatet av förändringsprocessen genom att skapa enkäter och feedbackprocesser som samlar in feedback från medarbetare och kunder. Genom att mäta resultatet av förändringsprocessen kan man identifiera områden som behöver ytterligare förbättring och utvärdera om förändringen har varit lyckad.

Förändringsarbete är en nödvändig del av att driva en organisation, men det kan vara svårt att genomföra förändringar effektivt. Genom att arbeta med Brilliant kan organisationer öka sin förändringskapacitet och genomföra förändringar på ett mer effektivt och hållbart sätt.

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev