Blogg Medarbetarupplevelse

Vilka frågor ska jag ha i min medarbetarundersökning?

Av

medarbetarundersokning-fragor

Vi på Brilliant Future har mångårig expertis inom medarbetarundersökningar och förstår vikten av en väl genomarbetad medarbetarundersökning där du får chansen att ställa rätt frågor, och därmed få maximal utkomst av din medarbetarundersökning! I den här bloggen kommer vi att utforska fördelarna med att använda rätt frågor när du sätter upp din medarbetarenkät och maximera effekten av dina medarbetarundersökningar.

Beprövade och relevanta frågor

Använd frågor som är validerade och framtagna av experter på området. Fråga inte hur senaste julfesten var, utan ställ istället frågor som bygger på beprövade metoder och forskning. Genom att använda våra frågepaket som finns färdiga i Brilliants plattform kan du vara säker på att du samlar in relevant, meningsfull data och får rätt mätpunkter. Frågorna täcker olika aspekter av arbetsmiljön, inklusive ledarskap, arbetsbelastning och utvecklingsmöjligheter. Du kan vara trygg med att du får en omfattande bild av dina medarbetares upplevelser och synpunkter.

Tidsbesparing och effektivitet

Att skapa egna frågor kan vara tidskrävande och kräver expertis inom undersökningsmetodik. Genom att använda färdiga frågepaket sparar du tid och resurser. Du behöver inte börja från noll och kan istället fokusera på att analysera resultaten och vidta åtgärder baserat på insikterna. Ett klick bort och din medarbetarundersökning är färdig! Det blir dessutom enklare för dig att följa upp med samma frågor nästa gång, och på så sätt se förändringar i resultatet över tid.

medarbetarundersokning-fragor
Ställ rätt frågor i din medarbetarundersökning

Benchmark för att jämföra

Genom att använda vårt frågepaket kan du jämföra dina resultat med vår benchmarking-data. Det ger dig möjlighet att se hur din organisation presterar i förhållande till andra företag och branschgenomsnittet. Detta ger dig värdefulla insikter och en referenspunkt för att utvärdera och förbättra din arbetsmiljö.

Tillgång till djupare analys av er medarbetarundersökning

När du väljer vårt frågepaket och därmed ställer rätt frågor i din medarbetarundersökning får du också tillgång till mer djupgående analys, expertis och support. Vi kan hjälpa dig att förstå och tolka resultaten, samt ge rekommendationer och förbättringsåtgärder. Att ha experter vid din sida ger dig förtroende och stöd i att genomföra en framgångsrik medarbetarundersökning. Det kanske behövs en uppföljande workshop i teamen för att skapa handlingsplaner eller en träff med ledningsgruppen för att arbetet ska implementeras på bästa vis? Det kan vi hjälpa till med!

Vi hjälper stora och små organisationer med medarbetarundersökningar – Kontakta oss!

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev