Blogg Medarbetarupplevelse

Ledarskapets påverkan på medarbetarengagemanget

Av

ledarskapets påverkan på medarbetarengagemanget

Ledarskapets påverkan på medarbetarengagemanget har en väsentlig betydelse och ett drömscenario för mig är när medarbetare tar ansvar, ständigt förbättrar och utvecklar det som är viktigt för organisationen. Men också, förstås, en organisation där medarbetare trivs och mår bra, där man kan längta till jobbet därför att det är roligt och utvecklande. Men vad krävs egentligen för att uppnå ett gott medarbetarskap? Vilket resultat kan man vänta sig av medarbetare som trivs på jobbet? Och hur skiljer sig medarbetarengagemang under en utmärkt vs. svag chef?

Vad som krävs för ett gott medarbetarskap

För att landa i ett gott medarbetarskap krävs det en hel del av verksamheten. Utgångspunkten är en positiv människosyn, som måste finnas hos alla ledare på alla nivåer. Ledare som visar förtroende, delegerar ansvar och ger mandat. Det krävs också tydliga värderingar som lägger grunden för gemensamma normer i arbetet – det vill säga en kultur som vägleder medarbetarna utan att cheferna måste vara beslutsfattande i alla delar.

Resultatet av medarbetare som trivs och mår bra på jobbet

När människor trivs och mår bra, bidrar vi i mycket större utsträckning med idéer och blir mer kreativa, vilket i sin tur leder till bättre resultat och bättre kundupplevelser. Dessutom ökar frisknärvaron, personalomsättningen sjunker och vi gör mer rätt i vårt arbete.

Effekter av högt medarbetarengagemang:

Källa: The State of the Global Workplace, Gallup.

Vi vet att ledarskapet spelar en avgörande roll för hur medarbetarnas engagemang utvecklas och satsningar på ledarskapet (om de är rätt förstås!) lönar sig alltid i slutänden.

Medarbetarengagemang under en utmärkt vs. svag chef

Om vi tittar på engagemangsmatrisen nedan så ser vi att utmärkta chefer lyckas engagera 3 av 4 medarbetare, och har i princip inga oengagerade medarbetare. Och hos chefer som har ett svagt ledarskap är situationen den omvända.

Källa: Brilliantstudie, baserad på ca 25 400 chefer och arbetsgrupper i Brilliants databas.
*Ledarskapets kvalitet mäts med Ledarskapsindex (LSI).

Vilka effekter skulle du kunna få ut i din verksamhet om fler av era chefer var riktigt starka ledare? Det finns mycket data att gå på från genomförda medarbetarmätningar som tydligt visar och vägleder vilken typ av beteende, eller vilka områden som är viktiga för just era chefer att fokusera på och som driver engagemang hos just era medarbetare.

Och business-caset blir lätträknat när ni ser vilka positiva effekter ett högt medarbetarengagemang har! Dyk in i data, eller låt våra analytiker göra det, så hittar ni svaren där!

 

  • Läs även: Energi+Tydlighet=Engagemang. Som handlar om hur man som chef eller företagsledare är ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina medarbetare att engagera sig. Men vad är engagemang egentligen och hur definierar vi det? Vi berättar om vår syn på ämnet och hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang.

Behöver ni hjälp att kartlägga ledarskapet i er organisation och höja engagemanget. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev