Blogg

Kränkande särbehandling döljs i hälften av fallen

Av

krankande-sarbehandling

Vår studie kring kränkande särbehandling visar rätt dystra siffror. Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från cirka 50 000 svar från medarbetarundersökningar och vi ser ett stort mörkertal när det kommer till antalet anmälningar – och ännu tråkigare är att det visar sig rätt statiskt. Det här har alltså inte blivit bättre över tid.

Vi ser att ungefär 50 procent av fallen av kränkande särbehandling inte anmäls, och att cirka 50 procent av de fall som anmäls inte upplevs leda till någon konkret åtgärd. Därtill visar kartläggningen att cirka 30 procent av de som utsätts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen blir utsatta av chefen.

Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar:

– Som chef har man ansvar för att hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Samtidigt blir en stor andel utsatta för kränkande särbehandling av chefen. Det är en alarmerande ekvation som inte går ihop. Datan talar sitt tydliga språk – fortfarande, år 2022, är det tydligt att det inte är en tillräckligt prioriterad fråga på många arbetsplatser i Sverige. Ännu mer krafttag behövs med andra ord. Chefer, ledare och andra beslutsfattare behöver agera i mycket större utsträckning för att åstadkomma förändring.

Kartläggningen visar också att andelen som utsätts för kränkande särbehandling ligger på ungefär samma nivåer de senaste åren, det varierar en aning men blir inte bättre över tid. Diskriminering är den vanligaste formen av kränkande särbehandling och kön är den vanligaste diskrimineringsgrunden framför bland annat etnicitet, ålder och funktionshinder. Kränkningar förekommer i störst utsträckning i tillverkningsbranschen, detaljhandelsbranschen och bygg- och anläggningsbranschen.

Sofie Johansson:

– Okunskapen är många gånger tydlig när det kommer till de olika formerna av kränkande särbehandling och dess utbredning. Det här visar vikten av att genomföra kontinuerliga mätningar, analysera data och agera på resultatet för att möjliggöra förändring som springer ur insikter om vad som är bra och vad som behöver förbättras. För att lyckas är det viktigt att sätta upp mål för insatserna och att kontinuerligt följa upp med mätningar som visar hur ni rör er mot målen. Då kan ni snabbt fånga upp och förhindra eventuella avvikelser som inte går i linje med målsättningen.

Ta del av studien i sin helhet här.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev