Blogg Medarbetarupplevelse

Kopplingen mellan medarbetarnas engagemang, lönsamhet och tillväxt

Av

brilliant-studie engagerade medarbetare ger högre tillväxt

Medarbetarnas engagemang påverkar hur lönsamt ett företag är och hur hög tillväxt de presterar. Som en del av vår bloggserie om hur medarbetarrelationer påverkar ett företags finansiella prestation har vi analyserat kopplingen mellan engagemang och lönsamhet och tillväxt*. Företag med engagerande medarbetare har 8,6 procentenheter högre vinstmarginal än företag med uttråkade medarbetare. Det som är intressant är att det är nästan lika stor skillnad mellan nöjda och engagerade medarbetare – 8,1 procentenheter. Det gör det tydligt att den stora skillnaden i lönsamhet sker när medarbetarna tar steget från nöjda till engagerade.

Det är ett bra argument för att inte bara fokusera på de grupper som har stora problem utan även hjälpa de nöjda grupperna med ta sig till nästa nivå i sin utveckling. Att engagemanget även påverkar ett företags förmåga att växa blir tydligt i den andra grafen.

Resonemanget att det är de riktigt engagerade medarbetarna som gör skillnad är välkänt – men många har ändå svårt att få till en önskad förflyttning av de nöjda medarbetarna till att få dem att bli riktigt engagerade. Vanliga utmaningar vi möter hos våra kunder är att de kämpar med att få hela organisationen att ta medarbetarnas engagemang på allvar och jobba med det fokuserat och uthålligt.

Här är våra tips för att råda bot på det:

1) Förtydliga vad engagemang är: Många har en bild av att engagemang handlar om att vara glad och nöjd på jobbet och avfärdar det därför som fluff. Vår definition av engagemang – att det består av både energi och tydlighet – gör det lättare att förstå hur engagemanget faktiskt påverkar hur ett företag presterar. En engagerad medarbetare vet vad den ska göra för att bidra till företagets mål (tydlighet) och har ork, kraft och lust att göra det (energi). Det är inte fluff, det är målmedvetenhet. I vår nedladdningsbara guide Energi+Tydlighet=Engagemang kan du läsa mer.

2) Gör arbetet med att öka engagemanget konkret och tydligt: Ingen kan säga åt någon annan att engagera sig, men man kan undanröja hinder för engagemang. Det viktigaste arbetet med att skapa förutsättningar för engagemang sker i varje arbetsgrupp. T.ex. genom att aktivt och systematiskt arbeta med resultatet av en medarbetarundersökning. En bra uppföljningsprocess ger varje arbetsgrupp en unik prioriteringslista över de viktigaste frågorna att ta tag (som inte alltid är de med lägst resultat) och hjälper grupperna att konkretisera ner problem till tydliga beteenden för att veta vad de ska göra annorlunda varje dag för att nå rätt förändring. Det är ofta en bra idé att regelbundet göra mindre pulsmätningar för att skapa momentum i arbetet och se så att det ger önskad effekt.

Granngården når förändring genom att alla arbetsgrupper arbetar med resultatet av sin medarbetarundersökning. Läs vårt case om hur HR centralt tar hjälp av vår Fokusprocess för att driva arbetet framåt.

3) Klä engagemanget i hårda siffror: När de generella sambanden mellan engagemang och lönsamhet inte räcker kan ni behöva visa på hur det ser ut i just ert företag. Många av våra kunder har haft hjälp av lönsamhetsanalyser där sambanden mellan engagemang och lönsamhet analyseras för det enskilda företaget. Då går det att se hur mycket mer lönsamma engagerade grupper är och vilka faktorer som påverkar engagemanget och lönsamheten mest på just det företaget. Det brukar öka gehöret för att jobba med engagemanget i ledningar, men också hos varje enskild chef.

Vi har i tidigare analyser visat på hur bra ledarskap oftast är den enskilt viktigaste faktorn för medarbetarnas engagemang. Därför kommer nästa blogg i serien handla mer om ledarskap – hur det påverkar lönsamhet och tillväxt och vad de mest lönsamma cheferna gör rätt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med att höja medarbetarnas engagemang, kontakta oss eller boka en demo så berättar vi mer.

 

*Kategoriseringen av medarbetare sker utifrån Brilliants engagemangsindex och indelningen i vår engagemangsmatris som du kan läsa mer om här: Energi+Tydlighet=Engagemang. Analysen av engagemang och tillväxt omfattar 41 tjänsteföretag och baseras på data från 2015. Analysen av engagemang och lönsamhet omfattar 78 företag och baseras på data från 2014 och 2015. Företagen i vår databas är sam-analyserade med ekonomisk data från Bisnode och är hämtad från företagens årsredovisningar och Svenskt Tillväxtindex (i vår analys är 5 den högsta tillväxten och 1 är den lägsta). Lönsamhet mäts här som vinstmarginal.

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev