Blogg

Konsten att vara personlig men samtidigt datadriven

Av

Att som HR-avdelning vara datadriven, eller datainformerad om man tycker att det är en mer korrekt benämning, men samtidigt kunna se till de enskilda individerna på arbetsplatsen är inte en helt lätt nöt att knäcka.

Datatrenden har vuxit sig allt starkare även på HR-avdelningarna den senaste tiden genom att man har börjat implementera element så som medarbetarundersökningar, talent management-program, rekrytering och performance management digitalt. Men som känt räcker inte det att enbart ha tekniken på plats. Man behöver även ha personer som bemästrar den data som samlas in och som kan omvandla datan till konkreta och relevanta insikter och insatser.

”En persons morot kan vara en annan persons bestraffning” skriver Richard Hede i en artikel om datadrivet arbete inom HR. Det går alltså inte enbart att titta på siffror och agera utifrån dem. Man behöver även bli mänsklig och faktiskt prata med de anställda i organisationen för att få en så nyanserad bild som möjligt.

Därför är det viktigt att både komma ner på teamnivå samtidigt som man kan vissa på de större sambanden i organisationen. Vi ger därför alltid våra kunder rekommendationer på teamnivå där teamchefen får se vilka möjligheter och utmaningar teamet besitter just nu tillsammans med konkreta verktyg som hjälper teamet att få en positiv utvecklingskurva. I kombination med detta kan vi även titta på hur teamens prestationer hänger ihop med andra nyckeltal så som t.ex. försäljning, kundnöjdhet eller ROI i organisationen i stort. Detta hjälper organisationen att förstå hur resurser bäst bör fördelas. Det ger även det utrymme som HR behöver för att kunna spela på samma spelplan som övriga avdelningar. Avdelningar som traditionellt jobbat datadrivet längre och som ur siffrorna kunnat argumentera och få genom sin sak.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev