Blogg Ledarskap

Kommunicera rätt – en guide för ledningsgrupper

Av

Brilliant engagemang

2022 har genomsyrats av diskussioner med frustrerade ledningsgrupper som irriterat uttrycker att de inte gör något annat än kommunicerar och informerar internt. Ändå får dessa frågor lågt i betyg i deras medarbetarundersökningar.

Frustrationen är på riktigt, det är svårt att både informera och kommunicera – men tänk om medarbetarna har andra behov än det ni säger?

Ni kanske berättar om fel saker?

En viktig fråga att ställa sig; kommunicerar ledningen om rätt saker? 

Om ni ska vara en attraktiv arbetsgivare som behåller rätt och viktig kompetens och även kan rekrytera ny viktig kompetens så är denna fråga viktigare än någonsin! Er ledningsgrupp måste kunna informera och kommunicera om rätt saker!

Topplista – attraktiv arbetsgivare

Data från våra medarbetarundersökningar pekar tydligt på vilka frågor som har starkast korrelation till faktor ”attraktiv arbetsgivare”. Starkast korrelation är stolthet, om man helt enkelt är stolt över att jobba inom organisationen? Följande frågor korrelerar, i fallande ordning enligt nedan:

  1. Är du stolt över att jobba inom organisationen?
  2. Tycker du att ledningsgruppen leder organisationen på ett bra sätt?
  3. Genomsyrar organisationens värderingar arbetet inom organisationen?
  4. Tycker du att organisationen utvecklas för att möta omvärldens förändringar?
  5. Upplever du att ledningsgruppen förmedlar en tydlig bild av organisationens riktning?
  6. Är organisationens ledningsgrupp bra på att kommunicera internt?
  7. Anser du att din organisation överlag hanterar den uppkomna situationen kring covid-19 (corona) på ett bra sätt?
  8. Kan du identifiera dig med organisationens värderingar?
  9. Ser du dig själv jobba inom organisationen om två år?
  10. Upplever du att du blir tillräckligt involverad i beslut som rör ditt arbete?

Om man tittar på de 10 frågorna, vilka just nu är avgörande för att kunna behålla rätt kompetens i organisationen och även att attrahera och rekrytera ny värdefull kompetens, så syns ett tydligt mönster!

Stolthet har alltid varit viktigt och viktigast! Men vad betyder det och hur bygger man en stolt organisation? Får man ens vara stolt i Sverige eller går Jantelagen in och försöker grusa detta?

Om jag är stolt över min organisation så rekommenderar jag gärna till andra – jätteviktigt med andra ord!

Det andra mönstret vi tydligt ser är att ledningsgruppens arbete är väldigt viktigt för att bygga en attraktiv arbetsgivare! Detta har vi vetat i många år, även att ledningen ska lyckas koka ihop information, kommunikation, tydlighet och stolthet till alla chefer – så ledningsgrupp och ledarskap är viktigt och att flödet däremellan fungerar. Att vara en osynlig ledningsgrupp fungerar inte längre!

You need to walk the talk! Det finns inga genvägar – vi behöver vara där ute igen

Det här bör vara top of mind hos alla ledningar nu
Att ledningen lyckas leda, informera och kommunicera väl är ytterst viktigt, men särskilt i frågor som handlar om att värderingar genomsyrar arbetet, att organisationen utvecklas för att möta omvärldens förändringar, att ledningen lyckas förmedla organisationens framtida riktning, att organisationen har hanterat situationen med Covid på ett bra sätt. Sedan kommer frågan om man ser sig själv jobba kvar om två år samt om man känner sig involverad i beslut. Helst vill vi att våra talanger vill jobba kvar om två år!

Då jag har frågat om ledningar kommunicerar ”rätt” saker utifrån medarbetarnas behov så har vi diskuterat just dessa frågor.

Det handlar mycket om trygghet och om tydlighet. Medarbetare lever i en orolig tid. Världen är upp och ner på många olika sätt med krig, inflation och vi har just kommit ur Covid… det är ingen ordning där ute i världen. Medarbetarnas behov just nu är att höra att ledningen har koll på det som det går att ha koll på (circle of influence är ett väldigt bra verktyg här) dvs, att de har koll på organisationen.

Medarbetare vill att ledningen kommunicerar kring en tydlig riktning, vart organisationen är på väg, hur man rustar organisationen att hantera förändringar i omvärlden. Dessutom är värderingar och att ledarna leder utifrån värderingar och att man själv kan identifiera sig med organisationens värderingar superviktigt. Hur kommunicerar ni era värderingar och hur använder ni det som ett feedbackverktyg?

Till detta att känna sig involverad vill jag höja den gamla historien om ”Katedralen” som jag själv ofta fick höra i början av min ledarkarriär. Läs historien här. 

Behovet av att få känna att det jag gör är meningsfullt och att jag är en del av det stora hela, att jag” inte bara hugger en sten”, att jag är med och ”bygger en Katedral” har aldrig varit större än nu.

Med andra ord – när ni känner att det är hopplöst att informera och kommunicera internt – ställ er frågan om ni verkligen bygger den stolthet, skapar den tydlighet och kommunicerar den trygghet som era medarbetare just nu behöver höra? Vad krävs av er kommunikation för medarbetare ska känna stolthet över att vara med och bygga katedralen?

Läs mer om ledarskapets påverkan i vår artikel om sambandet mellan lönsamhet och medarbetarnas syn på ledarskap:

Lönsamhet <3 ledarskap

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev