Blogg

Hur hänger bolagets lönsamhet ihop med medarbetarnas syn på ledarskapet?

Av

|

Vi vet alla att en bra chef både kan underlätta arbetet och göra det roligare att gå till jobbet men påverkar egentligen medarbetarnas uppfattning om chefen företagets prestation?

Medarbetarnas upplevelse av chefen har betydelse visar en av våra studier med 87 svenska företag. I grafen nedan ser vi hur medarbetarnas uppfattning om chefernas ledarskap hänger samman med företagens lönsamhet. Studien sträcker sig över två år. De företag som hade bra värden på Brilliants ledarskapsindex det första året hade en lönsamhet på i snitt 49% året efter, medan de företag som hade svaga värden på sitt ledarskapsindex det första året hade en genomsnittlig lönsamhet på endast 12% det andra året. Skillnaden i lönsamhet mellan företag med bra och företag med svagt ledarskap är alltså hela 37 procentenheter!

Denna studie, och flera av Brilliants andra studier, visar att tre frågor hänger särskilt starkt samman med företagens lönsamhet och tillväxt, nämligen; tydlighet i förväntningar gentemot sina medarbetare, feedback och respekt.

Enligt Brilliants organisationskonsult Anna Strandqvist Eriksson är detta inte alls förvånande.

– I mitt jobb som organisationsutvecklare ser jag ganska omedelbart skillnaden i grupper med en tydlig chef kontra en otydlig chef. I de förstnämnda är generellt energin och drivet högt, det är en öppen och rak dialog, förväntningarna på varandra är tydliga och det finns utrymme för kreativitet och eget ansvarstagande. Att som ledare sätta och kommunicera förväntningar, mål, ansvar och roller är några av de viktigaste nycklarna för att skapa produktivitet, effektivitet och arbetsglädje. Det handlar bland annat om att kommunicera på ett sätt så att medarbetarnas egna tolkningar, missförstånd eller spekulationer minimeras.

Om vi vänder på detta, och tittar på grupper där ledarskapet är otydligt ser vi att denna otydlighet lätt kan leda till konflikter, otrygghet, minskad effektivitet och i värsta fall sjukskrivningar. Detta beror på att om målen är otydliga och medarbetarna inte vet eller förstår vad som krävs av dem på beteendenivå för att nå målen, ökar otydligheten vilket driver en känsla av stress och tappad kontroll.

Ofta pratar medarbetare om att de inte har ”rätt förutsättningar” att göra ett bra jobb och att det stressar dem för att de verkligen jobbar hårt för att göra ett bra jobb. När vi sedan bryter ner ordet ”förutsättningar” för att komma till roten av problemet brukar det ofta handla om otydliga mål, ansvarsområden och otydliga roller – brist på tydlighet, feedback och respekt.

Med just dessa insikter – vikten av tydlighet, feedback och att känna respekt från chefen SAMT ett resultat från en medarbetarsökning kan vi organisationsutvecklare snabbt och effektivt identifiera rätt verktyg och nycklar för att utveckla ledaren och gruppen på ett sätt som även förbättrar organisationens resultat.

Läs mer om hur bolagets lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas syn på ledarskapet eller kontakta Anna direkt för att veta mer om hur vi på Brilliant kan kartlägga vilka samband som är starkast på just er arbetsplats eller stötta era ledare på bästa sätt.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?