Blogg

Hur anpassningsbara och innovativa är ni i krissituationer?

Av

Nu prövas världen. Nu prövas våra organisationer. Och vi själva. Mitt i all nyhetsrapportering om COVID-19 och detaljerade råd om handtvätt och hur vi undviker att smitta de mest utsatta är det intressant att fundera över hur våra organisationer hanterar den situation som nu råder.

Jag går till bokhyllan och plockar fram boken ”Organisatorisk resiliens. Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?” av Stefan Tengblad och Margareta Ouhuis. De har sammanställt vad som kan göra företag och organisationer mer motståndskraftiga mot kriser och påfrestningar. Det är spännande läsning då den också ger en historisk tillbakablick över en rad olika företag och hur de under de senaste decennierna har gjort för att uppnå goda resultat under längre tid med olika typer av utmaningar.

Huvudbudskapet i boken är att det alltid kommer ske oväntade händelser och att det därför är viktigt att ha en beredskap för det inom organisationen för att möta dem på bästa sätt. Denna handlingsberedskap kan skapas av de resurser som finns tillgängliga – ekonomiska, tekniska och sociala resurser.

Organisationen måste med hjälp av sina resurser, improvisera fram en bra respons på de utmaningar som dyker upp. De ledare som är skickliga på att agera på oförutsedda händelser har goda förutsättningar att lyckas med sitt företagande. Att ha denna resilienta förmåga, där man klarar av att ta en motgång på nya sätt och inte bara agerar som vanligt, är avgörande för organisationens fortsatta framgång.

Begreppet resiliens härstammar från latinets resilire, och betyder studsa tillbaka. Resiliens definieras som ”den organisatoriska förmågan att hantera störningar och påfrestningar utan att organisationens livskraft försvagas (Weick och Sutcliffe).” Enkelt uttryckt kan man likna resilient med att vara som bambu när det blåser. Det böjer sig för vinden, men knäcks inte. Resiliens handlar om förmågan att anpassa sig och förändras. Begreppet har under de senaste 15-20 åren även börjat användas inom forskning om organisationer och företagande.

Just nu avlöser information om permitteringar och varsel varandra och skapar både organisatorisk och kollegial kris. Men det finns exempel i historien där kriser har hanterats bra och lett till positiva effekter tack vare ”organisatorisk lärande, stärkt moral och frisläppt innovationskraft” som Tengblad och Ouhuis skriver.

Så vilka resurser är det då som är viktiga? Ekonomiska resurser (bl.a betalningsförmåga, kreditvärdighet, intjäningsförmåga), tekniska resurser (bl.a produkter, tjänster, produktion, logistik, tekniskt know-how, innovationsförmåga) och sociala resurser (bl.a medarbetarskap, relation till kunder, relation till samarbetspartners, relation till ägare).

För att vara en resilient organisation behöver dessa olika resurser finnas, uppgraderas löpande och kombineras på bästa sätt. När omvärlden förändras måste vi fundera över våra resurser och hur vi kan använda dem på nya sätt. Vi behöver anpassa organisationen till det nya rådande läget men vi behöver också vara flexibla och kreativa så att nya innovativa idéer får utrymme att skapas. Kreativitetsforskningen menar här på att det mest fruktbara är att sammanföra medarbetare med olika åsikter och kompetens och låta dem interagera för då ökar förutsättningarna att skapa kvalitativa och hållbara idéer (se mer kring detta i boken Sociala relationer i arbetslivet av Annika Härenstam och Eva Bejerot (red)).

På Brilliant har vi tillsammans använt oss av vårt tekniska know-how i kombination med engagerade medarbetare när vi har tagit fram ett nytt frågebatteri kopplat till Covid 19. På bara några dagar slöt utvecklare, tekniska projektledare, analytiker och chefer upp och utvecklade tillsammans för att utveckla det framtagna frågepaketet. Det beslutades att det skulle vara gratis, för att tydliggöra att detta också är medarbetarnas – och Brilliants – sätt att bidra till samhället.

Hur har ni hanterat den situation som nu råder i Sverige och världen? På vilket sätt använder ni er av era olika resurser på nya sätt och hur ger ni utrymme till era medarbetares kreativa och innovativa idéer?

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev