Blogg Medarbetarupplevelse

Hej, WhistleB by NAVEX!

Av

Vi på Brilliant har teamat ihop med en av marknadens ledande tjänster för visselblåsning – WhistleB by NAVEX! Nu kan du som kund hos Brilliant få hjälp med att följa den nya lagen om visselblåsning som trädde i kraft i september 2021.

Vi tog ett snack med Jan Tadeusz Stappers, Associate Partner Development Director på WhistleB by NAVEX:


Jan-whistle-B

Hur kan WhistleB by NAVEX hjälpa Brilliants kunder att se till att de följer lagen för visselblåsning?

WhistleB by NAVEX:s visselblåsarsystem används av många organisationer i fler än 150 länder och har utformats för att säkerställa att organisationer kan följa direktivet, och ger ett viktigt affärsvärde genom att förhindra att oegentligheter uppstår och minimera skador. Systemet hjälper till att hantera hela visselblåsarprocessen, från det att medarbetaren gör en anmälan till att ärendet avslutas. Rapporteringskanaler finns på över 60 språk, vilket gör det möjligt för Brilliants internationella kundbas att följa olika nationella jurisdiktioner.

Varför valde ni att samarbeta med Brilliant?

Att samarbeta med Brilliant känns som en naturlig väg att gå. Redan i början av vår dialog visade Brilliant en god förståelse för hur man genom sina tjänster tillför värde till sina kunder. Idag krävs fler och bättre insikter inifrån organisationer, och ett partnerskap mellan WhistleB by NAVEX och Brilliant kan hjälpa kunderna med just detta.

Vad för nytta har Brilliants kunder av samarbetet?

Brilliants kunder får ta del av ett partnererbjudande på WhistleB by NAVEX lösning som ger kunderna 10% rabatt på den årliga licensavgiften.

Kontakta oss för att få veta mer

WhistleB av NAVEX är ett lättanvänt visselblåsarsystem som är specialbyggt för att ta emot, hantera och tilldela konfidentiella rapporter till särskilt utsedda personer i enlighet med visselblåsarlagen. Visselblåsarsystemet gör det enkelt och säkert för visselblåsaren att rapportera missförhållanden konfidentiellt och anonymt och för dig som arbetsgivare att hantera rapporterna.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev