Blogg

Grupper med högt engagerade medarbetare har drygt 7 gånger högre lönsamhet än grupper med lågt engagemang

Av

Det finns ett gediget stöd för att ett företags medarbetare har stor betydelse för dess resultat, som individer eller som en del av en arbetsgrupp, en affärsenhet eller en företagsnivå. En viktig aspekt inom medarbetarnas prestation är engagemang.

De personer som är engagerade i sitt arbete har en hög energinivå, känner entusiasm för sitt arbete och kan bli fullständigt uppslukade av sina arbetsuppgifter. En definition som ofta används är att engagemang är ”ett positivt, tillfredsställande, arbetsrelaterat tillstånd som kännetecknas av energi, intresse och hängivenhet” (Schaufeli et al., 2002).

Brilliants engagemangsindex består av två delar. Den första delen är medarbetarnas energinivå, som är en stark indikator på engagemang. Den andra är tydlighet, som vi menar är en av de viktigaste faktorerna för engagemang. Anledningen till att lägga tonvikt på tydlighet är att en hög energinivå inte alltid leder till bättre resultat för företaget. En hög energinivå kan också innebära att medarbetarna förlorar fokus på arbetet.

Vi mäter engagemang med vad vi kallar ett engagemangsindex som består av åtta frågor uppdelade på två områden: 1) energi (gäller både känslomässig och organisationsinriktat engagemang) och 2) tydlighet.

Frågorna som ställs är följande:

Energi

1. Är du motiverad i ditt arbete?

2. Är du beredd att anstränga dig lite extra för att företaget ska bli mer framgångsrikt?

3. Tycker du det är kul att gå till jobbet? 4. Är du stolt över att jobba på företaget?

Tydlighet

1. Vet du vad du förväntas uppnå i ditt dagliga arbete?

2. Arbetar ni i din arbetsgrupp efter era mål?

3. Ser du hur din arbetsgrupp bidrar till att nå företagets övergripande mål?

4. Känner du till företagets övergripande mål?

Förhållandet mellan energi och tydlighet beskriver vi med följande engagemangsmodell:

De båda dimensionerna energi och tydlighet representerar varsin axel. Här visas fem olika kategorier:

• Engagerade medarbetare – medarbetare som älskar sitt jobb och gör det utmärkt.

• Nöjda medarbetare – medarbetare som vet vad de ska göra och gör det.

• Ofokuserade medarbetare – medarbetare som älskar att göra saker men inte vet vad de ska göra.

• Passagerare medarbetare – medarbetare som vet vad de ska göra men inte bryr sig tillräckligt för att göra det.

• Uttråkade medarbetare – medarbetare som inte vet vad som ska göras och inte heller bryr sig.

Varje enhet, det kan vara en organisation, en affärsenhet, en arbetsgrupp eller en enskild medarbetare, kan ritas in i diagrammet. Vi har tittar närmare på vår data och gjort en studie där energi och tydlighet kopplades till lönsamhet. Studien visar att organisationer där genomsnittet för båda områdena var högt för samtliga anställda (de mörkgröna områdena) var de organisationer som hade högst lönsamhet. Organisationer med nöjda medarbetare (ljusgröna områden) hade lägre lönsamhet. Organisationer med högst andel passagerare (blått) och uttråkade medarbetare (gult) hade ännu lägre lönsamhet. Den här studien visar hur engagemang är kopplat till en organisations ekonomiska resultat.

Fakta: Brilliant studie
Lönsamheten i de engagerade grupperna är väsentligt högre än i övriga kategorier. Lönsamhet mäts i EBITA % (Earnings before interest, taxes and amortization, divided by total revenue (resultat före räntor, skatt och avskrivningar dividerat med summa rörelseintäkter)). Studien bygger på data från 220 arbetsgrupper.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev