Blogg Change Management

Framgångsrika ledarskapsförmågor

Av

Marie Herlitz träffar ledningsgrupper och VDar i sitt arbete som organisationsutvecklare hos Brilliant – och hon ser tydligt hur det kommer krävas andra ledarskapsförmågor framåt.


Pandemin har drivit en utveckling med raketfart. På en vecka förflyttades arbetslivet för de som kunde hem och till en digital vardag. De flesta jag pratar med tycker att detta har gått över förväntan. Vi såg i våras ökningar på samtliga av Brilliants index i våra medarbetarundersökningar som styrker detta.

Vad är det då för ledarskap som har varit lyckosamt och vad är det för ledarskap som kommer att krävas framåt?

De som tycker att det har fungerat väl har varit duktiga på att prata om vart organisationen är på väg, tydliggöra mål och följa upp på prestation. Har man haft ordning på detta innan pandemin så har det gått bättre än för dem som inte hade det. Men alla som har tagit tag i dessa tydlighetsfrågor har fått högre värden på Ledarskapsindex (LSI) så vi kan konstatera att detta är en framgångsfaktor. Så att kunna berätta vart vi är på väg, bygga visionen och strategi, skapa lust att vilja vara med på resan, sätta upp mål, förtydliga mål och följa upp mål skulle jag säga är en grundförmåga som är viktig i alla tider men som har varit helt avgörande nu under pandemin. Det som sticker ut är att bygga hopp, skapa en engagerande bild av framtiden där medarbetare vill vara med. Bygga stolthet och engagemang för att få ambassadörer och talanger att vilja vara med på resan.

Det som många pratar om nu är att leda digitalt och vad det innebär – att det är en annan förmåga då du behöver vara mer proaktiv, bättre förbered, bättre på att aktivt lyssna. Inte bara lyssna på ytan utan verkligen på djupet. Och de som kan skapa en känsla av gemenskap, att få medarbetare att vilja tillhöra och att kunna bygga teamkänsla, skapa förutsättningar att bygga relation, fast digitalt – är de som definitivt har förmågan att leda i framtiden.

Brilliants metod bygger på transformativt och transaktionellt ledarskap – dvs att vara duktig på att leda strukturellt, mot mål och lite mer ”hårda” ledarskapsförmågor MEN i kombination med det tranformativa – dvs att coacha, kunna engagera och inspirera – få ut potentialen ur varje medarbetare så att de känner sig lyckade och att de bidrar med allt sitt kunnande. Det är mer aktuellt idag än någonsin – kombination av det hårda och det mjuka ledarskapet men på en annan arena.
(Psst, vill du läsa mer om Brilliants metod – gör det här)

Framtiden – och redan nu i höst har många som plan att jobba delar på kontoret och delar digitalt – detta tror jag kommer bli mycket svårare då vår erfarenhet är att hybridmöten faktiskt ofta blir riktigt dåliga….ja, nu sticker jag ut hakan… vi vill ju gärna ses på kontoren men…

Det finns något väldigt bra i att alla kopplar upp sig digitalt – alla är med på mötet på lika villkor – JA, det kräver att ledaren av mötet leder på ett annat, mer förberett och mer direkt sätt men det blir så mycket bättre än hybridmöten. Det blir en bättre känsla, mer nära och närvarande och mer fokus på lika villkor.

Varför då? Jo, i det rum där många sitter uppstår grupprocesser – precis som det alltid har gjort. Man ”mute-ar” sig och pratar med varandra, det utbytts blickar och nickar och det blir en ojämlik situation som tolkas på många olika vis. Här händer något i alla system! Det blir utrymme för fantasier, för tolkningar och för missförstånd – det blir ojämnställt. Gruppdynamiken slår snabbt till och bekymmer uppstår. Oavsett om de är riktiga eller endast en tro/tolkning av att det finns något som pågår så bygger det osäkerheter i grupper och påverkar fokus och engagemang.

Det är oerhört spännande och en förutsättning att lyssna in medarbetare kring hur vi ska jobba i framtiden – en mix av kontorsarbete och hemarbete är nödvändig och bra – förutsatt att det är möjligt i er affär förstås. Däremot kommer det bli viktigt att veta VAD ska vi göra på kontoret och vad ska vi göra digitalt? Det kommer inte att gå att gå tillbaka till det som var – ledarna måste lära sig att leda grupper digitalt, digilogt och även analogt. Förberedelser kommer att bli viktigare, förmågor att facilitera möten, digitalt och analogt kommer att bli en förutsättning, att kunna lyssna aktivt – digitalt och analogt – kommer också att bli en förutsättning.

Vi måste därför titta på de arbetsuppgifter vi har, fundera på vilka som går att göra digitalt och vilka som inte passar digitalt – men framför allt måste vi börja titta på digitala ledarskapsförmågor och att träna våra ledare att medvetet använda olika förmågor till olika syften – annars kommer det inte bli bra. Jag tror på att renodla digitala möten till just digitala möten och renodla fysiska möten till fysiska möten – så långt det går. Ta chansen att se över vilka möten vi har, krispa till syften, agendor och genomföranden – då skapas fokus, engagemang och delaktighet.

Fem konkreta tips på framtida ledarskapsförmågor:

  1. Skapa en tro på framtiden, på visionen och på att bygga kulturen där alla vill vara – bygg tillhörighet och stolthet
  2. Sätta tydliga mål – leda och följa upp på prestation – ge feedback och ha täta avstämningar
  3. Fundera igenom syften med möten, arbetsuppgifter och hur du ska leda – olika situationer kräver olika saker – led med en tydlig tanke, vad ska vi göra när vi ses, vad ska vi göra digitalt och hur ska du hantera hybridmöten? Bygg förmågan att facilitera – att leda möten effektivt och engagerande
  4. Digital förmåga – en ledare måste kunna hantera Teams, Zoom, Google hangout eller vilket system som nu används lika bra som en facilitator – skapa tydliga agendor, använd breakout rooms, ta anteckningar och använd whiteboards alt digitala workshopverktyg
  5. EQ – kanske viktigare nu än någonsin – digitalt och analogt – led med hjärtat, visa att du bryr dig på riktigt – få tillbaka relationsbyggandet och hållbarheten. Lyssna aktivt, ge feedback och skapa tillit. Digitalt blir detta ännu viktigare och kräver en proaktivtet. Ledare utan EQ kommer ha svårt att leda mot framtiden.

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev