Blogg

Det nordiska arbetsklimatet

Av

framgångsrika organisationer|

Som vi skrivit om tidigare, både här och där, var Brilliant i Paris på den stora internationella HR-techmässan Unleash i oktober förra året. Många av våra kunder verkar i en internationell miljö och har medarbetare i flera länder och vi följer med våra kunder ut i världen. Nordiska företag är generellt snabbt ute på de internationella marknaderna och därmed ökar också kraven på medarbetarnas och chefernas förmåga att samarbeta, kommunicera och leda arbete i en internationell kontext.

Nordiska företag har glädjande nog ett fint renommé ute i världen. Vi är kända för innovation, produkter och tjänster med hög kvalité, bland annat. Men vi är också attraktiva arbetsgivare. Våra icke hierarkiska organisationer uppskattas.

Det är spännande med kulturella skillnader. Om man verkar i en internationell miljö har man genom olika erfarenheter kanske byggt upp en slags ”känsla” för vad som skiljer sig åt mellan Sverige och andra länder vad gäller ledarskap och medarbetarskap. Men ännu mer intressant blir det när man faktiskt kan ta stöd i datan. Brilliant skickar årligen ut över 230 000 medarbetarenkäter ut i världen. Under årens lopp har vi därför byggt upp en gedigen databas och kan se några tydliga skillnader.

Ett område som skiljer sig starkt mellan de skandinaviska länderna och länder i södra Europa är t.ex möjligheten till att utvecklas på jobbet. Ett annat område är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Varför är vi duktiga på det? Kan det vara möjligheten till att arbeta hemifrån eller ett inkluderande ledarskap där medarbetarna ges utrymme att både påverka företagets strategier i stort men också sätta sin egna agenda?

Här kan du läsa mer om hur svenska företags lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas syn på ledarskapet. 

 

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?