Blogg Employer Branding

Det här utmärker de bästa arbetsgivarna

Av

Undrar du också hur de allra bästa organisationerna gör? I vår dagliga kontakt med chefer och ledningsgrupper får vi väldigt ofta frågor som hur gör andra och vad gör de bästa?

Vi har tittat närmare på finalisterna i årets upplaga av Brilliant Awards, kategori Årets arbetsgivare – det vill säga de organisationer som har många högt engagerade medarbetare. Med hjälp av kvantitativ data från hundratusentals medarbetarundersökningar har vi kartlagt medarbetarengagemanget och vår data visar följande tre faktorer som utmärker de bästa organisationerna jämfört med de andra;

  • Uppföljning i arbetsgruppen
    Topporganisationernas medarbetare upplever i större utsträckning att arbetsgruppen följer upp sitt arbete än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.
  • Förtroende för ledarskapet
    Topporganisationernas medarbetare upplever ett högre förtroende för organisationens ledningsgrupp än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.
  • Arbetsgruppen bidrar till organisationens övergripande mål
    Topporganisationernas medarbetare upplever i större utsträckning att arbetsgruppen bidrar till organisationens övergripande mål än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.

Att en bra chef både kan underlätta arbetet och göra det roligare att gå till jobbet är ingen nyhet men påverkar egentligen medarbetarnas uppfattning om chefen, företagets prestation? I en studie vi gjort på 87 svenska företag hittade vi svaret – medarbetarnas upplevelse om chefen har betydelse. Läs vidare i vårt white paper där du bland annat kan få reda på hur följande faktorer hänger samman med medarbetarnas uppfattning om ledarskapet:

Tydlighet
Feedback
Respekt

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev