Blogg

Det är inte lätt att vara chef 2018 – back to basic

Av

Bli konkret

Du förväntas delta i ledarutvecklingsprogram, vara uppdaterad kring de senaste ledarskapsteorierna, ha metoder och verktyg för olika utmaningar, följa de fem tipsen om hur du skapar en god arbetsmiljö och de sju stegen för att fatta snabba beslut. Råden och uppmaningarna är oändliga och likaså de lagenliga kraven.

Och mitt i allt detta är det lätt att gå vilse som chef. Gå vilse i alla tips och råd. Gå vilse i processkartor, metoder, exceldokument och administrativa system – och tappa bort något av det allra mest grundläggande i ledarskapet. Att se och lyssna på sina medarbetare.

Vad får du som chef och din organisation ut av att se och höra dina medarbetare? Förutom mer engagerade medarbetare som känner sig motiverade och delaktiga kan detta också leda till en tillväxt i företaget. I vår analys av 41 tjänsteföretag och hur de rankas enligt svenskt kvalitetsindex ser vi att chefer som ger regelbunden feedback till sina medarbetare har högre tillväxt.

Under de workshops vi håller utifrån resultatet i våra medarbetarundersökningar skapar vi förutsättningar för medarbetarna att bli sedda och hörda av varandra och av sin chef. Genom att samtala om hur det fungerar i arbetsgruppen just nu, och hur man skulle vilja att det funkade ökar den gemensamma förståelsen mellan chefen och gruppen och förutsättningarna ökar för att kunna genomföra förbättringar.

Ytterligare ett sätt att se och höra dina medarbetare är att aktivt jobba med feedback, både att be dina medarbetare om feedback på ditt ledarskap men också att ge feedback kontinuerligt. För att kunna ge feedback måste du ha koll på vad dina medarbetare gör på en konkret beteendenivå. Som Simon Elvnäs skriver i sin bok ”Effektfull” är mycket av det som chefer själva ser som feedback snarare informationsdelning. Chefer behöver i större utsträckning följa upp sina medarbetare på en konkret nivå för att skapa förutsättningar att ge feedback.

Så, när det känns som för många modeller och teorier, ta dig tillbaka till ett av ledarskapets grundläggande syften; att se och att lyssna på dina medarbetare. Hur gör du för att se dina medarbetare och lyssna på vad de har att säga?

I Energi + Tydlighet = Engagemang kan du läsa mer om hur du skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart medarbetarengagemang. I ett affärsnära perspektiv går vi igenom starka drivkrafter bakom engagemang och hur du genom att arbeta med dessa kan påverka, stärka och behålla engagemanget i din organisation.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev