Blogg

De sex viktigaste riskfaktorerna bakom stress och utbrändhet

Av

medarbetarundersökning kundundersökning Brilliant Future

Ett av de största hoten mot att bygga starkt medarbetarengagemang är stress och utbrändhet bland medarbetare. Enligt en studie av Kronos Incorporated säger nära hälften (46%) av de drygt 600 HR-cheferna i studien att utbrändhet och stark stress står för upp till 50% av deras personalomsättning.

Stress kan orsakas av faktorer utanför arbetet såväl som av personlighetsrelaterade faktorer, men det är oftast problem på jobbet som bidrar till den mest påtagliga och negativa stressen. En artikel i World Psychiatry, målar upp sex huvudsakliga riskområden som orsakar stark stress och utbrändhet bland medarbetare. Att hålla ett öga på dessa områden och förstå hur de kan hanteras på ett lämpligt sätt har aldrig varit viktigare.

Arbetsbelastning bidrar till hög stress och utbrändhet genom att minska människors förmåga att möta kraven på jobbet. När den höga arbetsbelastningen blir kronisk finns det ingen möjlighet att vila, återhämta sig och återfå någon slags balans. I kontrast till det så får en välbalanserad och hanterbar arbetsbelastning, enligt studien, istället effekten av högre effektivitet och en möjlighet att både förfina och utveckla nya kompetenser och förmågor.

Det finns ett tydligt samband mellan bristen på kontroll och hög stress. När medarbetare upplever att de kan påverka beslut som rör deras jobb, att de kan arbeta självständigt och att de har de resurser de behöver, blir de mer effektiva och sannolikheten för högt engagemang ökar markant.
De flesta företag har definierade belöningssystem på plats, mer eller mindre uttalat för att forma beteende (finansiella belöningar, feedbackkultur, befordringar mm). Otillräckliga belöningar (finansiella och andra) ökar risken för stress hos medarbetare eftersom de fungerar som ”nedvärderare” av både arbetet och medarbetaren. Om medarbetaren istället upplever sig vara rimligt kompenserad för sitt jobb skapas en känsla av meningsfullhet och sannolikheten för högt engagemang ökar.

Sammanhang har att göra med de arbetsrelaterade relationer som medarbetare har med andra på jobbet. När dessa relationer karaktäriseras av bristande stöd och förtroende eller av konflikter ökar risken för stress. Om relationerna istället fungerar bra mellan medarbetare och grupper ökar effektiviteten avsevärt och engagemanget likaså.

Rättvisa, vilka beslut som fattas upplevs som rättvisa. Medarbetare använder beslutsprocessen och hur de själva behandlas i den, som måttstock på sin egen plats i organisationen. Cynism, ilska och fientlighet uppstår när medarbetare känner sig orättvist behandlade, och andra sidan lägger en rättvis, respektfull behandling av medarbetare en grund för ett starkt medarbetarengagemang och lojalitet.

Avslutningsvis, värderingar är de ideal och anledningar som attraherade dem till sitt jobb från första början. De är länken mellan medarbetaren och företaget som går förbi det basala utbytet av tid gentemot lön. När det finns en värderingskonflikt på jobbet, och därmed ett gap mellan individens och organisationens värderingar, kommer medarbetaren känna att de gör avkall på antingen jobbet de vill göra eller jobbet de upplever att de måste göra, och det leder till högre risk för stress och utbrändhet.

Även om höga stressnivåer och utbrändhet enligt studien påverkar större organisationer i högre utsträckning än mindre – så upplevs problemen i alla företag. Det finns också en intressant länk mellan medarbetarengagemang och gruppstorlek, och det kan du läsa mer om här!

Vill ni ha hjälp med att motverka stress och utbrändhet, kontakta oss så ska vi berätta mer om hur ni kan jobba på ett hållbart sätt.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev