Blogg

Bra kaffe påverkar företagets försäljning

Av

För att må bra på jobbet, krävs att man har möjligheten att använda sina kompetenser. I vilken mån man kan göra det, beror på de förutsättningar som har skapats av det företag där man jobbar. Men att skapa en arbetsmiljö som passar alla kan vara en riktig utmaning.

Variationen är stor mellan olika individers preferenser när det gäller allt från sociala relationer till vilken sorts kaffe som finns i kaffemaskinen. Därför är det viktigt att en chef verkligen känner sina medarbetare, har koll på medarbetarnas individuella behov, och även är uppmärksam på när behoven förändras. Det som passade utmärkt för ett år sedan kanske inte passar alls nu?

Förutsättningarna kan handla om en bred skala av aspekter som påverkar arbetssättet, vi listar tre områden

  • Den fysiska arbetsmiljön som handlar om arbetsplatsen själv, och materialen och verktygen där man arbetar med.
  • Den organisatoriska arbetsmiljön, såsom rimliga arbetsuppgifter som passar kompetenserna, handlingsutrymme, och resurser.
  • Den sociala arbetsmiljön som handlar bland annat om samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Vi har gjort en studie som visar ett tydligt samband mellan vilka förutsättningar medarbetarna upplever att de har, och företagets resultat.

87 företag inkluderade i analysen (år 2017)

Diagrammet visar hur företag där medarbetarna upplever att de har dåliga förutsättningar för att göra ett bra jobb, har betydligt lägre avkastning än de företag där förutsättningarna är på topp. Det vill säga – om medarbetarna har rätt förutsättningar för att göra sitt jobb, blir de också mer effektiva vilket i sin tur förbättrar företagets prestation.

Men hur tar du som chef reda på vad dina medarbetare behöver?
Börja med att intressera dig för dina medarbetare, var nyfiken och ställ frågor! Är det någon som pendlar som behöver ha möjlighet att arbeta från tåget? Är det någon som behöver hämta och lämna på dagis? Är det någon som har fått nya arbetsuppgifter och behöver kompetens­utvecklas? Är det någon som ofta arbetar individuellt men egentligen inte vill arbeta ensam? Finns det möjlighet att få stöd när det är stressigt eller om jobbet känns hopplöst svårt?

Lyhördhet är nyckeln till framgång när det gäller att lära känna dina medarbetare, tänk på att vissa medarbetare kan behöva en fråga för att de ska våga berätta vilka behov de egentligen har. Det låter ganska enkelt men glöms ändå lätt bort, men precis som med allt annat krävs det en medvetenhet och träning.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev