Blogg

Bakom varje klagomål finns ett önskemål

Av

|

En av de stora insikterna jag har fått genom åren av grupputveckling, och försök att reda ut knepiga frågor i grupper, är att bakom varje klagomål finns ett önskemål. Om man lyckas borra i det, förstå behovet och klä det i ord på hur man önskar ha det framåt – ja, då är mycket vunnet.

Igår hade jag förmånen att vara i en grupp som under en längre tid har visat låga resultat i medarbetarundersökningen. De har gjort många olika insatser – samtal med facket, med HR och med chef.

Många gånger ses dessa grupper och medarbetare som ”omöjliga och aggressiva”. Omöjliga är de inte, däremot är dem ofta svåra att facilitera. Utmaningen ligger i att verkligen lyckas få fram en problembild och få samsyn i frågan innan man börjar prata orsak och lösning. Det går fort att hitta en lösning men att hitta rätt problem och att på beteendenivå förstå vad man ska börja göra och sluta göra i syfte att förbättra situationen, ja det är svårt. Det är viktigt att kunna stanna upp och att kunna ställa kontrollfrågor för att säkerställa att vi håller på att lösa rätt problem.

Det ”aggressiva”, ja det är en tolkning och så kan det ibland uppfattas. Det finns många rädslor kring ”konflikt” och det gör det svårare att prata om det. Det blir då viktigt att försöka förstå vad det kommer ifrån och vad behovet är. Utifrån detta, att förstå behovet, kan man börja jobba med gruppen kring hur de lägger fram sina frågor och sina behov och hur det kan uppfattas. Målet blir att skapa ett möte mellan ledning/chef och grupp, att få fram problembilden och att det sedan kommuniceras tydligt vad man kan och inte kan lösa.

När man jobbar med attityder blir det viktigt att både kunna sortera beteenden men också att feedbacka på dem. Igår frågade jag gruppen – ”hur tror ni att ni uppfattas som grupp? Om jag var er ledare, vad skulle jag möta för attityder och beteenden i den här gruppen?”. Det blev en intressant diskussion och ett ansvarstagande från gruppen. Detta var en grupp som hade lätt till självinsikt.

Ett exempel – en grupp tycker att chefen är aggressiv och chefen tycker att gruppen är aggressiv. Då blir det viktigt att börja titta på HUR de kommunicerar med varandra.

Sakfrågorna är oftast logiska och kan tolkas på olika vis, men HUR det kommuniceras, där finns det att göra. Mer konkreta tips på hur du kan jobba på beteendenivå kommer i del två av denna blogg. Håll utkik.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev