Blogg

Att lyckas med kulturförändring

Av

Bli konkret

En kulturförändring eller -förstärkning tar tid att genomföra men är väl värd mödan om ni lyckas skapa en stark kultur i företaget. Organisationskulturen definieras genom gemensamma värderingar som blir till beteendemönster som förstärks eller försvagas över lång tid.

För att lyckas med en kulturförändring kan det vara bra att tänka över följande fem områden:

  1. Förklara syftet med kulturförändringen

I alla förändringsprojekt bör man starta med att förklara varför förändringen är nödvändig. Ändras er affärsmodell eller kräver er affär ett ökat fokus på t ex innovation istället för kostnadsfokus? Arbetar ni mot en ny marknad som kräver ett annat tänk? Har ni varit två verksamheter som slagits ihop och nu ska bli en? Orsakerna kan vara många men oavsett så behöver alla medarbetare som påverkas förstå syftet och planen för hur förändringen ska genomföras.

  1. Förstå er nuvarande kultur

Man behöver förstå sin nuvarande kultur för att kunna förändra den. Vilka beteendemönster hjälper er mot de mål ni har satt upp? Vilka beteendemönster måste förändras eftersom de motarbetar ert syfte? Det kan t ex handla om ledarbeteende – hur vill ni att era chefer ska leda, hur kontrollerande ska de vara och vilken frihet ska de ge medarbetarna? Det kan också handla om ur ni ska bemöta era kunder och hur ni är mot varandra inom företaget.

  1. Skapa samsyn och förebilder i högsta ledningen

Den högsta ledningen måste vara helt överens om vilken kultur och därmed vilka beteendemönster som ska förstärkas, införas eller förändras och själva agera därefter – vara bra förebilder och “walk the talk” samt skapa rätt förutsättningar för mellancheferna så att även dessa kan vara förebilder.

  1. Mät förändringarna

Om ni inte mäter vet ni inte heller vad som fungerar eller vad som behöver förändras. Genom att mäta kan ni säkerställa att ni förändras i rätt riktning. Förändringarna bör göras i små kontinuerliga steg som hela tiden kan utvärderas och vid behov korrigeras. Det tar tid, men uthållighet kommer att leda till framgång. Kultur behöver inte vara svårt att mäta – kontakta oss så berättar vi hur.

  1. Arbeta med positiv förstärkning 

Innan ni drar igång er kulturförändring så är det viktigt att reda ut hur ni ska vara mot varandra. Hur ska ni vara mot varandra när ni ser beteenden som ni vill se mer av? Hur ska ni vara när ni ser beteenden som ni vill ska försvinna? Här kommer feedback in som ett viktigt verktyg. Du kan läsa mer om hur du ger feedback här.

 

Chefer och kollegor behöver kontinuerligt berömma och stötta de medarbetare som agerar enligt de beteenden som ni vill förstärka. Det är även viktigt att förstå vilka de informella ledarna i företaget är som stöttar kulturförändringen och kan hjälpa till att förstärka rätt beteenden. Ju fler som förstärker positiva beteenden och ger pepp och energi till dem som lever kulturen och värderingarna på önskat sätt, desto bättre!

Behöver ni hjälp med förändringen och mäta resultatet, kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er genom hela resan.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev