Blogg Medarbetarupplevelse

Är 9 till 5 jobbet dött?

Av

är 9 till 5 jobbet dött?

Industrialiseringen gav oss helgerna, men kommer tekniken att ta dem ifrån oss? Det pratas ofta om nya arbetstider, som är fria arbetstider i positiva ordalag men är det verkligen så positivt? Men är 9 till 5 jobbet dött?

I över 70 år har vi plikttroget gått till jobbet måndag till fredag, 9 till 5. För många har det inneburit en trygghet, en tydlig ram att förhålla sig till och fria helger, men andra skulle säkert argumentera att det har varit frihetsberövande och begränsande för att få ihop livet i stort. I takt med teknikens utveckling och de möjligheter tekniken erbjuder är vi inte längre knutna till en fysisk arbetsplats. Idag har vi tillgång till bärbara datorer, videokonferenser och diverse kommunikationskanaler som möjliggör ett mer flexibelt arbetsliv. Det ger oss möjligheten att flytta utanför storstäderna där kostnaderna oftast är lägre, skolorna inte lika fullproppade och livspusslet enklare att få ihop.

Men vad ska då 9 till 5 jobben ersättas med? Nya arbetsformer har redan börjat ploppa upp som svampar i jorden. Många väljer att frilansa för att ta tillbaka kontrollen över den egna tiden och också kunna välja uppdrag själv. Andra väljer att starta upp en enskild firma eller signa långtidskontrakt med utvalda bolag. Allt för att förverkliga drömmar och samtidigt ha kontroll över sitt liv.

Som arbetsgivare ställs man därmed inför en del utmaningar som inte längre går att blunda för. Ett första steg är att våga vara mottaglig för de förändringar arbetslivet står inför. Utvecklingen runt omkring oss kommer inte att stanna! Att vara mottaglig kan innebära att man behöver göra ändringar i sin organisationsstruktur för att möjliggöra nya typer av tjänster. Det kan också innebära att man behöver jobba för att skapa tekniska förutsättningar för så effektivt distansarbete som möjligt, och också jobba med attityder och förutfattade meningar kring hur mycket medarbetare egentligen jobbar när de inte är på kontoret. Att förändra synen på rekrytering och utveckla sin förmåga att integrera teammedlemmar som inte är fast anställda och se till att de bidrar på samma sätt som en ”vanlig” fast anställd, och att utveckla ledarskapet så att chefers förmåga att hantera nätverksorganisationen stärks är också viktiga parametrar för att få ekvationen att gå ihop.

Att dessa förändringar skulle ske över en natt är dock inte så sannolikt. För det första är vi sociala varelser – vi behöver komma ut ur våra hus, träffa andra människor och känna att vi är en del av en gemenskap. För det andra är de befintliga strukturerna (som supportar 9 till 5 jobben) väldigt starkt etablerade och att alla har en dator som sitt främsta arbetsverktyg är än så länge långt ifrån sanningen.

Vill ni läsa fler bloggar som denna? Titta in till vår Insight Hug där vi postar bloggar och lägger upp White Papers som handlar om EX, CX, organisationsutveckling och mycket mer!

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev