Blogg

9 saker chefer gör som får de bästa medarbetarna att sluta

Av

medarbetare
Dåligt ledarskap, en vanlig anledning till att värdefulla medarbetare säger upp sig.

Denna blogg grundar sig på att jag ganska ofta hör chefer klaga över att deras bästa medarbetare väljer att sluta. Jag förstår att de klagar – få saker är så kostsamma som att se bra människor kliva ut genom dörren och lämna företaget.

Cheferna tenderar att skylla personalomsättningen på allt möjligt men de undviker allt som oftast att nämna själva kärnan i problemet – medarbetare lämnar oftast inte sitt jobb, de lämnar sin chef.

Det här kan man arbeta för att undvika. Allt du behöver är lite nya perspektiv och extra ansträngningar från chefens sida (Läs mer om hur man får sina medarbetare att vilja stanna i vår studie)

Det vi behöver förstå är de fallgropar många chefer går i och de beteenden som gör att de bästa medarbetarna packar ihop sina saker och går:

  1. De överarbetar folk.

Inget är så frustrerande för högpresterande medarbetare som att bli överutnyttjade av sin chef. Att överarbeta dem är som att straffa dem för bra prestationer. Det är också direkt kontraproduktivt enligt forskning från Stanford University. Där har forskare visat att produktiviteten per timme minskar kraftigt när en arbetsvecka når upp till 50 timmar/vecka, och att produktiviteten rasar så kraftigt efter 55 timmar/vecka att du inte längre får ut någonting av att arbeta mer.

Om man måste öka arbetsbelastningen för sina högpresterande medarbetare så måste man också arbeta för att öka deras status. De högpresterande medarbetarna kommer att ta en högre arbetsbelastning men de kommer inte att stanna på företaget om de inte blir kompenserade för det. Löneökningar, befordran och titeländringar kan fungera som belöning. Eller så gör du en talanganalys som visar vad dina topptalanger värderar mest, och fixar det.

  1. De uppmärksammar och belönar inte goda prestationer.

Det är lätt att underskatta en klapp på axeln, speciellt hos högpresterare, eftersom de ofta antas ha den inre drivkraft som krävs för att motivera sig själva. Men alla behöver uppskattning, speciellt de som arbetar hårt och ger allt på jobbet! Chefer måste kommunicera med sina medarbetare och förstå vad som får dem att må bra (för vissa är det monetär ersättning, för andra är det att bli uppmärksammade offentligt), och sen uppmärksamma och belöna dem för gott arbete.

  1. De bryr sig inte om sina medarbetare.

Mer än hälften av alla medarbetare väljer att lämna sitt jobb på grund av chefen. Framgångsrika företag utvecklar ett ledarskap som balanserar krav på prestation med de humana aspekterna av ledarskapet (Det kan du läsa mer om i denna blogg om ledarskap). Det kan handla om balans i livet såväl som att utveckla människorna i företaget för mer än det som krävs i deras nuvarande roll. Det kan också handla om att fira medarbetarnas framgångar såväl som att visa empati för dem som går igenom tuffa situationer. Eller att utmana sina medarbetare och driva utveckling, även om det innebär stora kliv utanför komfortzonen. Chefer som misslyckas med att verkligen bry sig kommer se en högre omsättning av sina högpresterande medarbetare. De är inte intresserade av att stanna om de bara mäts på sin produktivitet och chefen missar den personliga involvering och det engagemang som krävs för att prestera på topp.

  1. De håller inte det de lovar.

Att lova saker innebär att balansera på en fin linje mellan att göra medarbetare nöjda och att se dem gå ut genom dörren. När chefen håller det den lovar växer den i medarbetarens ögon eftersom det innebär att den är såväl pålitlig som trovärdig – två viktiga ledaregenskaper. Men, om chefen underlåter att hålla sitt ord får det långtgående värre konsekvenser. Man tycker istället att chefen inte respekterar medarbetarna, att den inte bryr sig och då blir det svårt för chefen att få organisationens förtroende. Och vad värre är, om inte chefen håller det den lovar, varför skulle någon annan göra det?

  1. De anställer och befordrar fel personer.

Duktiga, hårt arbetande medarbetare vill jobba med likasinnade, professionella och högt presterande kollegor. När chefen inte lyckas i sitt arbete att anställa bra människor kommer det få negativa konsekvenser för dem som tvingas arbeta sida vid sida med dem. Att befordra fel människor är ännu värre. När man arbetat hårt för att nå en befordran och den ges till någon som inte förtjänat den blir det som en enda stor förolämpning. Inte konstigt att de högpresterande medarbetarna väljer att sluta då.

  1. De låter inte medarbetarna arbeta med det som är deras passion.

Högpresterande, talangfulla medarbetare är passionerade. Att skapa förutsättningar för dem att arbeta med det de är passionerat intresserade av kommer att öka deras engagemang avsevärt, såväl som deras produktivitet. Men, istället blir arbetet ofta inrutat i en box, där chefen inte vill tappa produktivitet genom att låta medarbetarna ägna sig åt sådant de tycker är viktigt, vid sidan av arbetet. Rädslan att tappa produktivitet är obefogad, eftersom studier visar att medarbetare som på arbetstid får arbeta med sådant de brinner för kan öka sin produktivitet med upp till fem gånger jämfört med normen.

  1. De misslyckas med att utveckla sina medarbetare.

Bra ledarskap är aktivt. Inga ursäkter av typen ”kompetensutveckling är medarbetarnas egna ansvar” gäller. Bra chefer lyssnar konstant och ger feedback. Det är upp till chefen att se och identifiera utvecklingsmöjligheter för de högpresterande medarbetarna. Det är de som vill ha mest feedback av alla – långt mer än de genomsnittliga medarbetarna. Och det är chefens uppgift att se till att den feedback de behöver kommer i en konstant ström. Om den inte gör det kommer de bästa medarbetarna att tröttna och tappa i engagemang.

  1. De misslyckas med att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet.

Högpresterare försöker konstant att förbättra allt de rör vid. Om chefen inte hittar vägar att ta tillvara på den kreativiteten på grund av att de själva är nöjda med status quo, så kommer medarbetarna att känna sig inlåsta, bakbundna och frustrerade. Att inte ta tillvara på den kreativitet medarbetarna visar skadar inte bara deras bild av företaget och chefen själv, utan begränsar också kraftigt företagets förmåga att utvecklas.

  1. De misslyckas med att utmana medarbetarna intellektuellt.

Utmärkta chefer lyckas utmana sina medarbetare att åstadkomma sådant som de vid första anblicken inte trodde var möjligt. Istället för att sätta blygsamma mål som inkrementellt ökar år för år, sätter de visionära mål med höjd som pushar medarbetare ut ur deras komfortzoner. Sen gör de utmärkta cheferna allt i sin makt för att få medarbetarna att nå målen. När högpresterande medarbetare finner sig i en situation där de gör saker som är för enkla eller för tråkiga kommer de att söka andra jobb som stimulerar deras intellekt i högre utsträckning.

Så…

Om du vill att dina bästa medarbetare ska stanna måste du tänka länge och väl på hur du behandlar dem. De duktigaste, mest högpresterande medarbetarna må ställa tuffa krav på ditt ledarskap, men antar du utmaningen att vara den bästa chef du kan för dessa talanger finns det enorma utvecklingsmöjligheter såväl för dig själv som ledare, som för det arbete ni ska utföra. Rätt hanterade kommer högpresterarna hjälpa dig att nå bortom dina redan högt ställda mål. Tar du inte rätt hand om dem kommer de hjälpa någon annan chef någon annanstans att göra det istället.

Vill du veta mer om effekterna av bra ledarskap kan jag tipsa om vår studie kring hur medarbetarnas syn på ledarskap hänger ihop med bolagets lönsamhet. Vi hjälper organisationer till bättre ledarskap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Boka genomgång med en av våra experter

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev