Blogg

8 affärskritiska medarbetarfrågor alla HR-chefer inom bygg borde ha koll på 2022

Av

En ny undersökning* baserat på vår data visar att 34% av medarbetarna inom bygg och anläggning är engagerade i sitt arbete. I jämförelse med andra branscher är det en bra siffra, men om vi tittar närmre i Brilliants data över branscher kan vi identifiera 8 affärskritiska frågor alla HR-chefer inom bygg och anläggning bör ha koll på 2022:

1. En stor andel av branschens medarbetare får inte regelbunden feedback av sin chef

Brilliants data visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer. Förmågan att ge bra feedback är en ledaregenskap som har visat ha direkt samband med företages resultat. Inom bygg och anläggning upplever endast 58% att de får regelbunden feedback från sin chef, vilket innebär att 42% (nästan hälften av medarbetarna i branschen) inte får regelbunden feedback. Det skiljer sig stort från andra branscher.

2. Branschens chefer är sämst på att informera sin medarbetare – nästan var tredje medarbetare får för lite information

Att dela information till medarbetare är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål. Chefer inom bygg- och anläggning är, i jämförelse med andra branscher som ingår i Brilliants data, sämst på att informera sina medarbetare. Nästan var tredje medarbetare i branschen upplever att de får tillräckligt med information från sin chef.

3. Kunderna i fokus – men inte lika mycket som i andra branscher

Att ha ”kunden i fokus” är en viktig målsättning och affärskritisk värdegrund i de flesta branscher. Inom bygg- och anläggning upplever 80% av medarbetarna att kunden är i fokus. Kan tyckas som ganska mycket? I jämförelse med andra branscher ligger bygg- och anläggning lägre då snittet för detta område är 88%, varav vissa branscher till och med ligger över 90%.

4. Machokultur påverkar säkerhet och arbetsmiljö negativt

Machokultur har länge varit ett ämne för byggbranschen. Brilliant data visar att vissa arbetsgrupper inom branschen fortsatt har en stark machokultur. Detta innebär bland annat att medarbetarna inte känner sig trygga i att visa känslor, inte vill låta familjelivet stå i vägen för arbetet eller be om hjälp. Detta påverkar inte bara medarbetarna negativt på en individnivå. Arbetsgrupper med en stark machokultur har betydligt sämre resultat kring att prata om säkerhet, arbetsmiljö och det förekommer även kränkningar och diskriminering i dessa typer av grupper.

5. Diskrepans i trivsel och möjligheter mellan kön

I snitt är män mer tillfreds med sin arbetsplats än kvinnorna inom bygg- och anläggning. Brilliant data visar att 73% av branschens män är nöjda med sitt jobb, men endast 66% av kvinnorna. Detta kan vara en indikation att arbetsplatserna inom bygg inte ännu möter alla individers behov eller inte har en inkluderande kultur. Dessutom visar Brilliant Data att kvinnor i lägre grad upplever att alla inom organisationen har samma möjligheter och skyldigheter.

6. Rätt användning av kompetens = lägre sjukfrånvaro

Brilliant Data visar att i arbetsgrupper där medarbetare upplever att deras kunskap används optimalt, teamet samarbetar bra och man fritt kan framföra åsikter också har lägre sjukfrånvaro. Med andra ord: en investering i att skapa en trygg och bra arbetsmiljö kan vara lönsam – då den sannolikt kan leda till en lägre sjukfrånvaro.

7. Skillnader mellan byggarbetare och medarbetare som jobbar på kontor

Inom bygg- och anläggning har medarbetarna, precis som i många andra branscher, olika typer av fysiska arbetsplatser. Hur påverkar då detta medarbetarupplevelsen? Jo, Brilliants data visar att 88% av de som jobbar i organisationens kontorsmiljö är motiverade i sitt jobb, medans bara 77% av medarbetarna som jobbar på byggen upplever deras jobb som kul.

8. Kommunikation viktig för att bygga ett starkt säkerhetsklimat

Säkerheten inom byggbranschen är ett ständigt viktigt ämne. Brilliants data visar att de parametrarna som starkt hänger ihop med det upplevda säkerhetsklimatet är: (1) huruvida medarbetare blir involverade i beslut som rör deras arbete och (2) den interna kommunikationen. Genom tydliga instruktioner och att prata om möjliga risker i arbetet kan ett tryggare säkerhetsklimat byggas för medarbetarna inom bygg- och anläggning.

* Undersökningen bygger på data från cirka 20.000 medarbetarundersökningar från 13 organisationer inom branschen, år 2021.

Hur ser det ut i er organisation? Boka ett möte med oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Boka möte!

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev