Blogg

5 tips för att överleva som chef i en stor arbetsgrupp

Av

Brilliant Data visar tydligt hur storlek på arbetsgrupp påverkar gruppens och medarbetares enskilda engagemang. Och att engagemanget är en faktor som påverkar mycket annat såsom prestation, effektivitet osv skriver vi ofta om. Vår data visar även hur stress, konflikter och till och med sjukfrånvaro påverkas av gruppens storlek.

Gruppens storlek är en parameter som är lätt att hålla koll på men det finns branscher och organisationer som i snitt ändå har väldigt stora arbetsgrupper. Så hur kan man göra om man inte kan anställa nya chefer och minska gruppen?


Vi listar fem framgångsrika beteenden du som ledare för en större grupp kan applicera för göra det bästa av läget:

  1. Tydlighet driver engagemang. Som chef för en stor grupp blir det viktigt att sätta tydliga förväntningar. Kan du inte påverka gruppstorleken – var tydlig med vad din roll innebär och hur du som chef kommer att arbeta så att du får rätt förväntningar.
  2. Tid har vi alla lika mycket av – det svåra är att kunna prioritera rätt saker i rätt ordning – som ledare i stor grupp var tydlig med dina egna prioriteringar men också gruppens prioriteringar – så att den tid ni har läggs på rätt saker i förhållande till målen men också att medarbetarna ska må bra. Tydliga mål minskar stress – hur kan du hjälpa dina medarbetare att få tydlighet i målen och vad de ska göra för att nå målen?
  3. Uppföljning – är det som driver förändring och förbättring. Se gärna över hur ni följer upp idag och hur ni kan göra uppföljning positivt och lustfyllt.
  4. Förstärk rätt beteende. Följ upp med konsekvenser. Människor gör mer av beteenden som belönas av dig som ledare. 80% positiv feedback bygger en positiv och innovativ kultur.
  5. Inget går att ersätta att bli sedd och hörd. Fundera på vilka sätt som du som chef kan se dina medarbetare på olika sätt. Hur kan du använda andra verktyg än fysiska eller digitala möten?

Behöver din arbetsplats vägledning i hur ni ska arbeta med ert ledarskap, kontakta oss på hello@brilliantfuture.se så sätter vi er i kontakt med våra Brillianta kollegor som är fenor på att trimma det bästa ur varje organisation.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev