Blogg

4 tips på vad ledare behöver göra här och nu

Av

|

Att leda med både hjärta och hjärna

Att jobba hemma har under dessa få dagar varit mer intensivt än någonsin. Lägger man till att man dessutom ska ha koll på sin internetuppkoppling, skapa en ergonomisk arbetsmiljö, hinna promenera och ha rutiner, digitala fikan, skapa strukturer till gymnasister som helst vill hänga med kompisar nu när de har ”digital skola” och för att inte tala om alla luncher som nu ska lagas! Jösses – det blev plötsligt väldigt stressigt. Sedan ska man även hålla sig frisk och inte träffa alla fina kollegor. Är detta vår nya tid? Vad hände?

AI + EQ är viktigare än någonsin. Att kunna leda via kamera är en helt annan interaktion och då sätts en skådespelares kunskaper om vad du sänder, gör och säger i en helt ny dager. Ett nytt kompetensbehov växer fram – ska alla ledare tränas inför kamera nu för att vara den trovärdiga karismatiska ledaren som leder alla digitalt i kris?

Krisledning handlar mycket om tydlighet – att kunna leda mot mål, att kunna kommunicera var vi är och vart vi är på väg, att skapa lugn och att samla fokus för att bibehålla medarbetares motivation och att inte gå ner i passivitet. Strategiskt, operativt och taktiskt.

Det jag hör från ledningsgrupper denna vecka, mitt i Coronatider, är att de som nu lyckas samla sina krafter gör det genom att bli resultatorienterade, genom att hålla ögonen på målet, hitta nya sätt att försöka nå dit och de beskriver sig själva som förändringsbenägna. De betonar också att för att de ska lyckas med detta så blir tillit till varandra och feedback till varandra ännu viktigare. Så resultat och relation i kombination – då blir vi starka som ledare.

Jag tog en digital fika med en kompis och vi pratade om att jobba hemifrån. Jag berättade att min upplevelse är att det är mer intensivt än någonsin, men att det går riktigt bra och att vi får massor gjort. Han beskrev en annan verklighet – hur svårt det är att fokusera hemifrån, att oron för dottern i Nya Zeeland tar mycket tankeverksamhet och att han skulle behöva en struktur för att inte köra fast. Jag frågade då om jag var hans chef – vad skulle jag göra då för att möta dig? Att hjälpa till att hantera min oro och ge mig konkreta arbetsuppgifter blev svaret. Det beskriver ett annat behov.

Detta ställer chefens roll på sin spets. Att kunna leda med både hjärna och hjärta, att kunna måla upp en tydlig bild om var vi är, vart vi ska och framför allt HUR vi ska ta oss dit blir viktigare än någonsin. Det är dock viktigt att förstå att medarbetare kan vara i sin känsla, som i dessa dagar kan handla om en stark oro. Att möta känslor kräver hög EQ men också konkreta verktyg och kunskap om vad människor behöver när känslan tar överhanden.

Vi på Brilliant mäter gärna medarbetarnas och kundernas åsikter för att få fakta att agera på. Idag är detta ännu viktigare för att ledare ska få fakta i syfte att ta beslut fort och för att kunna motivera medarbetarna att behålla fokus och samtidigt må bra.

Vad behöver ledare göra här och nu?

Om jag vågar mig på en checklista så skulle jag säga så här:

  1. Nuläge: Gör en kommunikationsplan kring nuläget – vad står vi i just nu? Vilka rekommendationer gäller och varför? Hur går det för vår affär? Hur mår våra medarbetare? Vad behöver våra kunder? Kommunicera ofta och låt medarbetare ställa frågor.
  2. Känsla: Förstå vilka känslor era medarbetare står i. Detta steg är enormt viktigt för att nå fram och det steg som ledare oftast missar! Om inte känslan bekräftas kommer ingen att lyssna på den fakta ni har. Olika reaktioner kommer finnas – och behöver bemötas på olika vis. Se och bekräfta känslan som uttrycks. Fråga vad medarbetaren behöver för att kunna hantera den känslan. Fråga vad du kan göra som dennes chef – avgränsa till det du som arbetsgivarrepresentant kan göra MEN tillför annan hjälp som kan behövas. Det blir en balansgång mellan att känna in (vara empatisk) och avgränsa ditt uppdrag (din roll som chef).
  3. Vart är vi på väg? Utifrån nuläget och den starka oro som kanske finns – hur ska vi ta oss framåt? Vilka affärer kan vi behålla? Gäller det hela Sverige eller är det ett storstadsfenomen? Måla upp en tydlig bild av HUR vi ska ta oss till framtiden. Gärna så konkret som möjligt. Att fortsätta och skapa sysselsättning är viktigt för den enskilda människan men även för samhället. Att få en mening och en sysselsättning att sikta på dämpar oro.
  4. Vad kan vi passa på att lära oss? Vad kan vi innovera? Nu blir det forcerad utveckling till digitala verktyg. Vilken paketering går att få till för att möta nuläget och den mer digitaliserade situation vi står i? Hitta ett sätt att återföra kunskap och kanske en mening med allt det nya. Kriser går över, om vi förvaltar lärdomarna kommer vi starkare ur detta med utveckling som konsekvens.

När vi på Brilliant tittar på våra ”High Performing Companies” ser vi att tio frågor sticker ut för de 10% som har högst värden på vårt engagemangsindex. Detta är en studie gjord under normala förutsättningar men när jag ser resultatet så tänker jag att det är faktiskt precis samma frågor som bör gälla i kris. Värderingar och ett tydligt ledarskap – en kombination av hjärta och hjärna.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev