Blogg

3 sätt för HR att agera utifrån data

Av

Allt fler företag förstår att människor är nyckeln till framgång och moderna HR-avdelningar strävar hela tiden efter att öka engagemanget mellan anställda och deras organisation för en framgångsrik affär. Här kommer data in i bilden, som det nya guldet. Agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter kan fungera som en katalysator för att driva tillväxt. Insikterna som data kan leverera hjälper företag och organisationer att fatta rätt beslut om verksamhetens utveckling, som kommer att stärka affären.

I samband med att vi annonserade att Ulrika Jonsson, som senast kommer från Microsoft, kommer gå in som Head of Business Development hos oss efter årsskiftet skrev Ulrika en artikel i HR-bloggen.

I artikeln delar Ulrika med sig av 3 anledningar till varför alla HR-avdelningar bör agera utifrån data: 

  1. Förstå vad som gör dina medarbetare engagerade genom data
    I en tid där det mesta kan digitaliseras, och därmed kopieras, så är medarbetares engagemang affärskritisk för ett företags överlevnad. Medarbetarnas engagemang är en nyckel till att leverera kundupplevelser som stärker varumärket, skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Brilliants data visar nämligen gång på gång att företag med engagerade medarbetare har högre tillväxt och är mer effektiva. I en studie framkom det att engagerade medarbetare levererar så mycket som 22 procent högre lönsamhet. Medarbetarengagemang kan varken kopieras eller automatiseras. Företag och organisationer behöver därför undersöka vad det är som driver medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen och agera utifrån data för att frigöra den fulla potentialen i människorna.
  2. Öka lönsamheten genom att identifiera framgångsfaktorer och applicera det på resten av organisationen
    Ett annat viktigt område för HR är att skapa förutsättningar för anställda att prestera sitt bästa. Genom att använda data för att identifiera vilka faktorer som driver engagemang, kan dessa faktorer sedan appliceras på resten av organisationen och lönsamheten ökas markant. Exempelvis kan data skapa insikter om vad det är som organisationens medarbetare som levererar de bästa kundupplevelserna gör annorlunda. Detta kan sedan användas som best practice för resten av organisationen. Ett annat exempel är det tydliga samband som finns mellan storleken på arbetsgruppen och hur vi mår på jobbet. Data från Brilliants studier visar på att större arbetsgrupper har lägre medarbetarengagemang, högre korttidssjukfrånvaro och fler konflikter. När data kan visa sådana insikter kan de användas till att organisera bättre och öka förutsättningarna för engagerade medarbetare.
  3. Identifiera varningssignaler innan något blir en stor utmaning
    Personalomsättning kan vara en utmaning för många organisationer. Den dolda kostnaden vid anställdas uppsägning visar sig i en ökad kostnad för rekrytering och onboarding, för att inte nämna den ökade arbetsbelastningen för chefer och HR. Vägen till minskad personalomsättning går genom insikt, och här kan data hjälpa till. Genom att integrera kvalitativ data såsom medarbetarundersökningar och avgångsintervjuer med kvantitativ produktivitetsdata såsom antal arbetade timmar, antal email sända efter arbetstid och kvaliteten i möten, kan avancerad analys och AI hjälpa till att identifiera varningssignaler för uppsägning och förutsäga anställda i riskzonen. Detta ger i sin tur möjlighet för chefer och HR att agera proaktivt innan något blir en stor utmaning.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?