Whitepaper

STUDIE | Företag med en dålig ledning har negativ avkastning

|

Denna studie är baserad på undersökningar som syftar till att kartlägga sambandet mellan företagets ledning och lönsamhet samt hur sambandet mellan företagets ledning och kundlojalitet ser ut.

Studien visar att företag där medarbetarna bedömer att de har en dålig ledning har en negativ avkastning på eget kapital, – 3%. Undersökningar i studien visar även att ett högt förtroende för ledningen bidrar till lojala kunder som i sin tur har en tydlig korrelation till företages lönsamhet.

Studien presenterar analyser från undersökningar och visar att:

  • Verksamheter med en bra ledning är mer lönsamma.
  • Företag med en bra ledning har en starkare ekonomisk tillväxt.
  • Grupper med högt förtroende för ledningen har mer lojala kunder.
  • Lönsamheten är högre i grupper med fler lojala kunder.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev