Kundreseworkshop

Brilliants kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er.

Skapa ett gemensamt nuläge och en gemensam väg framåt när det gäller leverans och service till kund.

Kundreseworkshopen görs om du som kund har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Ni vill veta hur olika interaktioner och kanaler fungerar. Ni vill kartlägga kundresan och identifiera viktiga touch points samt säkerställa att ni har insikter om det. Med rätt insikter kan ni arbeta vidare med Kundupplevelsen och säkerställa att ert kundlöfte genomsyrar kundresan och olika touch points och skapa bättre samarbete mellan funktioner för att öka kundupplevelsen

Vi förbereder och faciliterar workshops i syfte att skapa samsyn kring kundrelationen. Det kan handla om att sätta ett gemensamt nuläge och en gemensam väg framåt när det gäller leverans och service till kund.

Design- och kundreseworkshop innehåller:

→ Kartläggning av kundresan och olika touch points

→ Genomgång av nuläge, definition av kund och vad som är viktigt för kunden

→ Vilka insikter behöver ni: vilka har ni och vilka samlas in?

→ Genomsyrar kundlöftet kundresan och olika touch points?

→ Sammanställning av material och nästa steg

→ 3 h workshop och 1 h brief

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev