Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Mät rätt sak, på rätt sätt och i exakt rätt tillfälle. Samla insikter som leder till önskad effekt.

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? ​

Tillsammans identifierar vi relevanta frågeområden, var och hur ni bör ha kundmätningar. Vi skapar en plan för mätningar samt hur ni bör hantera resultatet från undersökningarna för att nå önskad effekt.​

För att ge er detta genomför vi en workshop på 2 h och 30 min brief:​

→ Upplägg och facilitering ​
→ Med utgångspunkt i strategi och kundlöfte – vilka områden behöver vi insikter kring ​
→ Dokumentering och framtagning av frågor, genomförande och tidsplan​
→ Ramverk för mätning, rapportering och implementering

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev