Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Mät rätt sak, på rätt sätt och i exakt rätt tillfälle. Samla insikter som leder till önskad effekt.

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? ​

Tillsammans identifierar vi relevanta frågeområden, var och hur ni bör ha kundmätningar. Vi skapar en plan för mätningar samt hur ni bör hantera resultatet från undersökningarna för att nå önskad effekt.​

För att ge er detta genomför vi en workshop på 2 h och 30 min brief:​

→ Upplägg och facilitering ​
→ Med utgångspunkt i strategi och kundlöfte – vilka områden behöver vi insikter kring ​
→ Dokumentering och framtagning av frågor, genomförande och tidsplan​
→ Ramverk för mätning, rapportering och implementering

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev