Feedback och svåra samtal

Har ni utmaningar med att ge och ta emot feedback? Lär dig metoder för bättre samarbete och skönare arbetsklimat som leder till positiva beteendeförändringar över tid.

Bryta silostruktur||

Lär dig hur man skapar en bra feedbackkultur

kundteam

Att ha ett öppet arbetsklimat där alla medarbetare känner att de får komma till tals, blir förstådda och utvecklas är för oss alla önskvärt. Men att ge feedback som är konkret och tas emot på önskat sätt är svårt. Genom ökad kunskap kring teorin om feedback, men också genom att träna praktiskt på feedback, ökar medarbetarnas förutsättningar att utveckla och stärka en gynnsam feedbackkultur. Därför erbjuder våra organisationsutvecklare ett coachingprogram för feedback och svåra samtal.

För att feedbackträningen ska bli så konkret som möjligt utgår vi på Brilliant från OBM, Organizational Behavior Management. Genom att öva på att tydliggöra konkreta beteenden under feedbacken ökar förutsättningarna att uppnå förändring över tid.

Några av de ämnen vi arbetar med under programmet är:

  • Varför ska vi ge feedback?
  • Hur och när ger du feedback?
  • JAG-budskap
  • Feedbacktrappan – om att ta emot feedback
  • Övningar och reflektion

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

Konsulttjänst

From good to Brilliant

Hur håller ni engagemanget vid liv när ni redan har höga resultat? Brilliants organisationsutvecklare hjälper er att skapa rätt förutsättningar för att utveckla och höja engagemanget ytterligare.

Konsulttjänst

Förberedande chefsutbildning

Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att utvecklas? Brilliant utbildar dig i att enkelt förstå resultatet från er medarbetarundersökning och ger dig de rätta förutsättningarna för att agera på data.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev