Effektiv kommunikation

Hur kommunicerar du effektivt? Lär dig med hjälp av DISA-analyser hur du kan anpassa din kommunikation efter person och situation.

Förbättra samarbetet och effektiviteten i gruppen genom träffsäker kommunikation

human centric and data driven platform

All kommunikation sker på mottagarens villkor vilket inte alltid är det lättaste att agera på. Våra erfarna organisationsutvecklare erbjuder ett program som ger dig möjligheten att skapa bättre dialoger genom att anpassa ditt sätt att kommunicera till den du kommunicerar med. Genom att förbättra din självinsikt om hur du själv trivs att kommunicera, blir du mer medveten om hur det påverkar andra.

Du får lära dig hur olika vi människor kommunicera och beter sig och hur det kan skilja sig från dig beroende på personlighet och preferenser. Med hjälp av IPUs DISA-profilanalys och workshop kommer ni kunna anpassa era kunddialogerna ännu mer medvetet till bättre kommunikation. Ni kommer även förbättra samarbetet och effektiviteten internt i gruppen med denna kunskap och metod.

Programmet innehåller bland annat:

  • IPUs DISA-analys för medarbetare och ledare med personlig återkoppling
  • Workshop med arbetsgruppen
  • Workshop med ledningsgruppen

Omfattning och storlek styrs av hur mycket tid och tillfällen som behöver avsättas för att möta era mål.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev