Effektiv kommunikation

Hur kommunicerar du effektivt? Lär dig med hjälp av DISA-analyser hur du kan anpassa din kommunikation efter person och situation.

Förbättra samarbetet och effektiviteten i gruppen genom träffsäker kommunikation

human centric and data driven platform

All kommunikation sker på mottagarens villkor vilket inte alltid är det lättaste att agera på. Våra erfarna organisationsutvecklare erbjuder ett program som ger dig möjligheten att skapa bättre dialoger genom att anpassa ditt sätt att kommunicera till den du kommunicerar med. Genom att förbättra din självinsikt om hur du själv trivs att kommunicera, blir du mer medveten om hur det påverkar andra.

Du får lära dig hur olika vi människor kommunicera och beter sig och hur det kan skilja sig från dig beroende på personlighet och preferenser. Med hjälp av IPUs DISA-profilanalys och workshop kommer ni kunna anpassa era kunddialogerna ännu mer medvetet till bättre kommunikation. Ni kommer även förbättra samarbetet och effektiviteten internt i gruppen med denna kunskap och metod.

Programmet innehåller bland annat:

  • IPUs DISA-analys för medarbetare och ledare med personlig återkoppling
  • Workshop med arbetsgruppen
  • Workshop med ledningsgruppen

Omfattning och storlek styrs av hur mycket tid och tillfällen som behöver avsättas för att möta era mål.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev