Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Syftet med att ha ett CEM program är att förbättra kundupplevelsen genom hela kundresan.

I Brilliants Customer Experience Management Program (CEM) får ni lära och ta del av nyttan av att både mäta och att arbeta med de interaktioner och relationer ni har med era kunder. Programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare.​

Programmet består av 6 block som anpassas efter gruppens nuläge och mognadsgrad. Innan programmet startar, görs en självskattning för att vikta blockens innehåll. ​

Syftet med ett CEM program är att förbättra upplevelsen genom hela kundresan.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev