Kundcase

Spotify Employee Experience

Spotify Employee Experience|Spotify Employee Experience

Spotify Employee Experience – Tune in

På Spotify har man förstått att medarbetare som är ambassadörer är företagets viktigaste komponent för att bygga en stark företagskultur. För att kunna ta rationella, välgrundade beslut och hitta fakta bakom beteenden jobbar HR-avdelningen därför aktivt med People Analytics. Datan hjälper dem till exempel att förstå hur de kan få ut max av utbildningar och vilka chefer som passar bäst till respektive uppdrag. Sedan 2017 genomför Brilliant Spotifys globala medarbetarundersökning för samtliga anställda.

Spotifys medarbetarundersökning, ”Tune-In”, genomförs en gång om året och kompletteras med kvartalsvisa pulsmätningar. I pulsmätningarna mäts eNPS (Employee Net Promoter Score) vilka kombineras med en analys av medarbetarnas fritextsvar.

I denna case study kan du läsa mer om hur Spotify arbetar för att skapa exceptionella medarbetarupplevelser och en stark företagskultur utifrån följande punkter:

  • Att jobba datainformerat är utgångspunkten
  • #lifeatspotify = kulturbärande medarbetare
  • Våga behålla kaoset
  • Så slopar HR magkänslan
  • ”Vi gör medarbetarundersökningar och agerar på dem”
  • Lyssna på feedback och gör något åt den!

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?