Film Engagemang

Ledarskap Q3 2022

Ledarskapets kvalitet mäts med Brilliants Ledarskapsindex (LSI). Våra studier visar gång på gång hur viktigt ledarskapet är:

Ledarskapets påverkan på organisationens engagemang

Medarbetarengagemanget under vad som anses vara en ”utmärkt chef” är avsevärt mycket högre och medarbetarnas engagemang i sin tur är en viktig hörnsten till organisationers framgång.

Hur ser då ledarskapet ut just nu på arbetsmarknaden? I spåren av pandemin där vi nu går mot ett nytt sätt att arbeta, det hybrida arbetssättet verkar vara här för att stanna – hur hanterar våra ledare det? Sofie Johansson, Brilliants expert på medarbetarundersökningar delar med sig av vår data och ledarskapsindex från kvartal 3, 2022.

 

Dela filmen

Våra senaste filmer

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev