Blogg

Så ökar du engagemanget i er organisation!

Av

Brilliant-Employee

Vi vet, precis som du, att engagerade medarbetare är nyckeln till att nå framgång – framgång i form av till exempel stark tillväxt eller en effektivare organisation.

För att medarbetare ska känna engagemang är ett tydligt och starkt ledarskap, från både chefer och ledningsgruppen, en viktig förutsättning. Brilliants lösning för medarbetarundersökningar är optimerad utifrån att säkerställa just dessa komponenter. Med en välbeprövad metodik säkrar vår webbaserade lösning att hela organisationen agerar på rätt saker och dessutom är verktyget enkelt att använda.

Vår metodik går ut på tre steg – mäta, analysera och agera.

Steg 1. Mäta: Ställ rätt frågor, vid rätt tillfälle, till rätt individer
Vilka områden behöver just din organisation samla in data på? I vår lösning har du möjlighet att anpassa antalet medarbetarundersökningar och pulsmätningar efter er organisations behov och få det stöd ni behöver för att utveckla era fokusområden.

Exempel på viktiga områden att mäta är:

  • Engagemang
  • Ledarskap
  • Ledning
  • Effektivitet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Steg 2. Analysera: Kontinuerliga medarbetarmätningar genererar nya insikter
Lösningen genererar relevanta, datadrivna insikter för både chefer och HR att agera på. Datan analyseras automatisk i verktyget, och ger varje arbetsgrupp rekommendationer kring vilka områden just de bör arbeta med. Genom tillgång till både intern och extern benchmark kan man även se hur man förhåller sig jämfört med andra. Det är alltså inte chefer eller HR som behöver analysera för att förstå, det gör verktyget åt er.

Steg 3. Agera: Skapa effekt genom att agera på rätt saker
Det är genom ändrade beteenden man driver förändring och ett högt medarbetarengagemang. Att säkra att alla medarbetare och chefer följer upp, och agerar på, resultatet från medarbetarmätningarna är därför det viktigaste av allt. I Brilliants lösning erbjuds stöd för arbetsgrupper på alla nivåer, att på ett strukturerat sätt, arbeta med förändring. HR har översikt över alla pågående initiativ, och kan på så sätt hjälpa till att driva förändringsarbetet.

Vill du veta mer om hur man bäst skapar en medarbetarundersökning, hur ofta man bör mäta eller hur man skapar effekt – kontakta oss!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev