Blogg

Lucka 23

Av

Att som chef våga säga ”jag vet inte” och därigenom ta vara på medarbetarnas kreativitet – en utmaning som ibland är lättare sagd än gjord. Som grafen ovan visar är företag som drar nytta av medarbetarnas innovationskraft mer lönsamma. Läs mer.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev