Blogg

Kommunikativa ledare: kunskap eller beteende?

Av

En central fråga på Ability Partners konferens om kommunikativt ledarskap var hur man gör för att få kommunikativa ledare.

Det traditionella sättet är förstås att satsa på kurser. Man tränar alla ledare i att ge feedback, göra strategiska budskap förståeliga och så vidare. Det finns konsulter som lever på att göra just detta. Dessutom är HR vana vid att jobba på det här sättet. Ledarutveckling har alltid varit det som HR helst gör.

Men när vi har arbetat med Charlie Nordblom på AB Volvo har vi sett ett gäng tecken på att det här inte behövs. Det kanske är så att de som utses till chefer normalt sett har de verktyg de behöver för att kunna ge positiv feedback och förklara strategier. HR sållar nog helt enkelt bort de icke kommunikativa individerna i rekryteringen av chefer, även om många känner till något undantag från den regeln.

Tecken:
1. När det första kommunikativa ledarskapsindexet producerades för AB Volvo så försökte Charlie Nordblom få HR att ge kurser i kommunikativa färdigheter. Åtta av 16 bolag genomförde kurserna. Till Charlies (och vår) stora överraskning steg resultatet precis lika mycket bland de åtta bolagen som inte tränade sina chefer, som hos de som gjorde det.

2. Charlie satte då en student på att intervjua ett antal ”gröna CLI-chefer” (dvs. chefer som enligt indexet är goda kommunikatörer) och ett antal ”röda CLI-chefer” (som alltså är mindre goda kommunikatörer). Studenten fick inte veta vilka som tillhörde vilken kategori, men sa att de sämre kommunikatörerna genast avslöjade sig genom kommentarer som ”jag önskar att jag hade tid att kommunicera (mer) med mina medarbetare”.

Vår slutsats är alltså att det handlar om att förändra ett beteende. De allra flesta chefer har förmågan att kommunicera på rätt sätt.

De behöver bara veta två saker.
De behöver förstå att kommunikation med medarbetare är prioriterat och att det är enkelt. Vi hjälper våra kunder med det genom vårt kommunikativa ledarskapsindex. Att få kommunikativa chefer är inte som att få folk att lära sig programmera C++, det är snarare som att hjälpa folk att sluta röka. De vet redan hur man gör, men det gäller att bryta gamla mönster för att skapa nya vanor som ger mycket bättre resultat.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev