Blogg

Att leda och lära i kris

Av

Medarbetarundersökning eller pulsmätning

”God morgon, välkommen till den här dagens check-in” – vår VD Andreas röst ljuder genom högtalaren på datorn. Han syns i bild. Han talar lugnt och klart med en trygg stämma. Kvällen innan hade det kommit ny information via vår Chief People and Culture Officer på koncernnivå. Klart och tydligt hade vi kunnat läsa om Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer om vad som gällde för oss inom Wise Group.

Den senaste veckan har vi haft en rad olika möten på bolagsnivå och fått ta del av samordnad skriftlig information till alla medarbetare inom koncernen. Informationen har duggat tätt. Och det ha känts bra. Tryggt. Som ett tecken på att någon tänker. Som att någon har koll på helheten. Och jag som medarbetare känner mig lugnare.

Jag har kunnat diskutera vidare detaljer med min chef och min arbetsgrupp om vad som gäller för oss i det lilla:

  1. Vad gäller för oss utifrån just vår specifika arbetssituation?
  2. Vilka externa kontakter har vi och hur ska vi förhålla oss till dem nu?
  3. Vad behöver vi snabbt förändra och förhålla oss till för att kunna fortsätta med vår verksamhet?
  4. Och inte minst, hur mår vi just nu?

För några upplevs det rådande läget som en kris. Andra tycker att allt är uppjagat och överdrivet. Och med tanke på att vi alla reagerar och agerar olika är det nu det är värdefullt med ledare som tar taktpinnen, som styr och kommunicerar. Som skapar en regelbundenhet med återkommande möten för alla. Som delar information även de gånger det inte finns något nytt att rapportera. Samma information till alla medarbetare. Det skapar ett VI och det skapar en känsla av samhörighet.

Anser du att din arbetsgivare överlag hanterar den uppkomna situationen kring Covid-19 (Corona) på ett bra sätt?” frågorna i formuläret kommer upp på datorn. En efter en. Jag svarar. Övervägande höga siffror. Vår koncernledning och min bolagsledning har agerat fantastiskt bra den senaste veckan. Och det känns bra att få ge feedback på det. De har slitit. Och sliter.

Det är ett kritiskt läge nu. Ledare och ledningar utmanas. Medarbetare utmanas. Både professionellt och personligt. Och det finns inte så mycket tid till att tänka. Nu ställs det proaktiva och reaktiva ledarskapet på sin spets. Brilliant vill bidra med verktyg för att kunna följa upp arbetet med Covid-19 på våra arbetsplatser. Genom 10 frågor erbjuds våra befintliga kunder, men också nya kunder, en kostnadsfri undersökning.

Undersökningen innehåller frågor som ger svar på hur väl rustade era medarbetare tycker att ni är som arbetsgivare i dessa tider och ni har möjlighet att jämföra ert resultat mot andra organisationer som genomför undersökningen.

Detta ger er en massa insikter om nuläget. Hur ni har agerat och hur ni har uppfattats av era medarbetare men det ger också en rad insikter och lärdomar som ni kommer ha med er i ert fortsatta arbete. Kriser kommer och kriser går. Genom att lära oss av dem blir vi stärkta inför framtiden.

Vill du veta mer? Hör av dig snarast, detta är sista veckan att anmäla ert intresse!

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev