Brilliant kundundersökningar för bank

Framgångsrika företag ser varje kundkontakt som ett tillfälle att fördjupa kundrelationen. Vi genomför alla typer av kundundersökningar – både den långsiktiga kundrelationen och direkt när kunden varit i kontakt med ert företag. Vi hjälper er att få lojalare kunder och i slutändan bättre affärer.

Skapa kundupplevelser som ger livslång kundlojalitet

Brilliant hjälper dig att leverera bistående upplevelser, så när en kund går in på ert kontor, använder er app eller pratar med en rådgivare så vet du att du bygger en varaktig relation.

Med insikten om att kundupplevelse på sikt är den vinnande konkurrensfaktorn, arbetar vi med prisvinnande banker och aktörer på finansmarknaden i Norden för att hjälpa dem att leverera bistående kund- och medarbetarupplevelser. Kraften i vår actionplattform ger varje dag tusentals rådgivare förståelse för hur de, genom sina kontakter med kunder, ska bidra till att skapa långsiktiga relationer. Följ dem och stärk din affär med Brilliants actionplattform och använd realtidsdata för att skapa livslånga kundrelationer.

Brilliant undersöker, analyserar och omvandlar kund- och medarbetardata till agerbara insikter.

Fem fördelar med Brilliants actionplattform

  • Kundinsikt i realtid från alla kanaler på team- och rådgivarnivå
  • Förstå vad som driver nöjdhet och lojalitet bland era kunder
  • Identifiera era styrkor och utvecklingsområden med stöd i interna och externa benchmark
  • Skapa engagemang och självledarskap för kundupplevelse inom organisationen
  • Öka merförsäljning genom lojalitetsskapande aktiviteter

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev